Leghorns (Nederlandse standaardtype)

          Zwerg-Livorno

   

Herkomst: Nederland.

Algemene indruk: Een krachtig, gestrekt ras met opgerichte houding, goede staartontwikkeling en flinke kopversierselen. Het ras is erkend zowel met enkele als met rozenkam.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

Kam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snavel

 

Kinlellen

Oorlellen

 

Ogen

Hals

 

Rug &

Zadel

Borst

Vleugels

 

Schouders

Staart

 

 

Achterlijf

Dijen

 

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Tamelijk slank met brede schoudersen smaller toelopend naar de staart.

Breed en krachtig in overeenstemming met de kam; gezicht levendig rood.

Enkelkammig: rechtopstaand, middelgroot, voorzien van 5 of 6 diep en gelijk ingesneden, van onderen brede en van boven spits toelopende kamtanden, welke onderling een goede verhouding vertonen; fijn van weefsel. De kam steekt van voren niet over de snavel, terwijk de kamhiel, welke flink ontwik-keld is, de schedel niet raakt, doch wel gedeeltelijk de ronding van de nek volgt; levendig rood.

Rozenkammig: van voren vrij breed, naar achteren spits toelopend, in een goed ontwikkelde ronde doorn eindigend, die in een horizontale richting over de achterkop steekt. Hetbovenvlak is met vele kleine en niet hoge, goed afgeronde puntjes bezet (werk).

Middellang, stevig, aan de punt iets gebogen; geel, hoornachtige aanslag aan de bovensnavel bij donkergekleurde variëteiten toegestaan.

Lang, dun en fijn van weefsel, van onderen goed afgerond; levendig rood.

Amandelvormig of ovaal, middelgroot, glad aanliggeend, zacht glanzend en glad van oppervlakte; wit, roomkleur toegestaan.

Vrij groot, levendig oranjerood.

Vrij lang, sierlijk gebogen; flink ontwikkelde, lange, volle en glanzende hals-bevedering.

Lang en recht, breed tussen de schouders, smaller wordend en aflopend naar de staart; breed in zadel, rijk bevederd.

Breed en vol, goed gerond en naar voren gedragen.

Groot, middellang, krachtig, goed opgetrokken en aangesloten tegen het lichaam gedragen.

Breed en gerond.

Groot, lang, vol bevederd, niet waaiervormig, doch enigszins samengevou-wen gedragen, een stompe hoek met de rug vormend; de sikkels en staart-dekveren zijn goed ontwikkeld.

Goed gerond.

Vrij lang, goed zichtbaar, stevig, doch niet te zwaar, goed uit elkaar geplaatst.

Vrij lang en krachtig, glad geschubd en vrijwel evenwijdig aan elkaar geplaatst; geel tot oranjegeel; vier tenen.

Glad aanliggend, vol en glanzend.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis. Bij de hen staat de kam voor rechtop, het achterste deel valt sierlijk naar één zijde om; de legbuik is goed ontwikkeld.

Ernstige fouten

Veel rood in de oorlellen; zuiver wit in het gezicht bij jonge dieren; te kort of rond in rug; te lange vleugels, te ondiepe- of slecht getande kam, staande kam bij volwassen hennen; te zware of overhangende kam bij de hanen.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend. Bovendien te hoge staartdracht en gevouwen oorlellen. Sterk dubbelgevouwen kamfront bij de hen.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  900 – 1000 gram

Haan:  13 mm

Hen:  800 – 900 gram

Hen:  11 mm

Kleurslagen:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. van de Algemene Kleurbeschrijving:

Patrijs

2

Zilverpatrijs

5

Geelpatrijs

3

Bruinpatrijs

7

Roodgeschouders zilverpatrijs

12

Witpatrijs

11

Blauwpatrijs

4

Koekoekpatrijs

9

Koekoekzilverpatrijs

9A

Blauwpatrijs goudflitter

16

Patrijs goudflitter

15

Zilverpatrijs zilverflitter

17

Wit

98

Buff

103

Zwart

99

Blauw (ongezoomd)

100

Gestreept

107

Porselein

88

Wit zwartcolumbia

61

Rood

70

Buff zwartcolumbia

64

Witbont (Exchequer)

 

Kleur en tekening van haan en hen: het wit dient te overheersen over het zwart. Het beste kleurpatroon wordt bereikt, indien er veel geheel witte veren aanwezig zijn en nagenoeg geen geheel zwarte veren en zeer zeker niet in staart en vleugels. Ongeveer 3/5 ervan heeft nog enig zwart, doch nauwelijks bij de helft is het aan de veeroppervlakte zichtbaar. Bij deze tekening is van eindvlakken geen sprake; de bonttekening is onregelmatig en asymmetrisch t.o.v. de veernerf, maar dient over het gehele lichaam toch zo gelijkmatig mogelijk tekening-patroon op te leveren.

Ernstige fouten

Overwegend zwart; rode of gele veren in enig deel van het gevederte.

Fouten

Onregelmatig tekeningbeeld als gevolg van het in één of meer veerdroepen overheersen van de zwarte kleur of het aanwezig zijn van grote, witte veerpartijen zonder enige zwarte tekening.

c 01-17

 

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia