Gorguero Kropper

c 02-17

E 339

Land van oorsprong: Spanje.

Algemeen voorkomen: Middelgroot, krachtig, temperamentvol; brede borst met ruim kropvel; opgerichte houding, waardoor een arrogante indruk.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

 

Snavel

 

 

Neusdoppen

 

 

 

 

Hals

Kropvel

 

 

 

Borst

Rug

 

Vleugels

 

 

Staart

 

Benen

 

 

Bevedering

Breed, compact, naar achteren versmallend (driehoeksvorm).

Middelhoog, afhellend.

Breed; gerond met licht gerekte schedellijn.

Groot, midden in het hoofd; robijnkleurig.

Smal, glad en fijn; kleur conform de kleur van de bevedering, nagenoeg onopval-lend. Bij oudere dieren zijn wat grovere oogranden toegestaan.

Krachtig met brede basis; middellang, door wratontwikkeling kort lijkend. Bovenlijn met kopbelijning meelopend. Onder- en bovensnavel even dik. Bij wit is een aangeslagen snavel toegestaan.

(wratten) bij volwassen dieren van 3 jaar en ouder goed ontwikkeld, maar nooit woekerend, grof, of los; aan de snavelbasis glad aanliggend. Bij doffers vormt zich aan de ondersnavelbasis in het midden een onder- of kinwrat met aan beide zijden iets kleinere wratten. In het derde jaar zijn de wratten volledig ontwikkeld.

Middellang; krachtig.

Ruim; niet opgeblazen, peervormig; zo dicht mogelijk vanaf de snavelpunt (keelwam) neerhangend, iets onder de borst uitkomend; in de nek een verdik-king tonend, hetgeen door de losse, de overbloezende kropbevedering extra wordt benadrukt; nagenoeg ongeplooid.

Breed en gerond.

Breed, naar de staart versmallend; in ruststand met de staart een afhellende lijn vormend.

Lang, goed aanliggend en breed met brede slagpennen; 11 of 12 slagpennen aan elke vleugel zijn rasadel; nagenoeg tot het staarteinde reikend, vleugeldracht normaal.

In ruststand staartdracht normaal; extreem brede staartpennen, waardoor staart aan het einde iets breder. Meer dan 12 staartpennen heeft de voorkeur.

Middellang, krachtig, breed geplaatst, voeten onbevederd met donkere kleur; het loopbeen met ongebroken, geaccidenteerde schubbing; nagels conform de veerkleur; bij wit zijn donkere nagels toegestaan.

Overvloedig met brede veren; zacht aanvoelend; strak aanliggend met uitzonde-ring van de kropbevedering. Halsbevedering lang, fijn en los (“kraag”) met zeer intensieve glans.

Kleurslagen:

Ø  Wit, zwart;

Ø  Blauw zwartgeband, roodzilver geband;

Ø  Blauw- en roodzilver gekrast;

Ø  Askleurig en bleek (faded) roodzilver geband;

Ø  Blauwschimmel.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver. Faded roodzilver is bleek roodzilver.

Bij blauw zwartgeband en roodzilver geband kan iets van schimmelpatroon voorkomen. Dit wordt veroorzaakt door de erffactor smokey. Het is geen fout.

Fouten:

Te groot, te klein; afwijkend type; te vlakke stand; te weinig actie; te smalle, kleine, hoekige of platte kop; dunne of lange snavel; afwijkende neusdoppen (wratten); te lichte oogkleur; bleke en/of te brede oogranden; opgeblazen kropvel, te weinig, te veel of te lang kropvel, te sterk geplooid kropvel; ontbrekende keelwam; afwijkende vleugeldracht, ook tijdens actie.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Actie

ü  Kropvel en kraag

ü  Kopvorm

ü  Ogen en oogranden

ü  Snavel en neusdoppen (wratten)

ü  Vleugels en staart

ü  Kleur en bevedering

Ringmaat:    9 mm.

Toegevoegde raskenmerken:

Arrogant lijkend heeft deze duif toch een zacht karakter. De Gorguero doffer is een gentleman: hij zal een duivin nooit pikken. Essentieel voor het ras is de holle staart en de opgeheven kop tijdens het vliegen.

speciaalclub

duivenrassen

kropperrassen