KWAKER EENDEN

c 03-17

 

Herkomst:
Nederland, reeds zeer lang gebruikt als lokeend in de eendenkooien, voornamelijk de witte.
Algemene indruk:
Een kleine, gedrongen eend met een nagenoeg horizontale lichaamshouding en een bol kopje met een korte en brede snavel.
Vormbeschrijving
Romp: kort, klein, breed met een nagenoeg horizontale houding.
Kop: bol, rond met een brede schedel en hoog gewelfd voorhoofd, flink ontwikkelde wangen.
Ogen: middelgroot, enigszins diepliggend, in het midden van de kop geplaatst.
Snavel: kort en breed, de verhouding tussen snavellengte- en breedte is 1,2: 1, fraai afgerond aan de snavelbasis en enigszins hol.
Als ideaal geldt een snavelmaat van 28 x 23 mm.
Hals: kort, goed gebogen, dik, het gevederte zoveel mogelijk een horizontale manenring vormend.
Rug: kort, breed over de schouders, naar de staart toe iets in breedte afnemend.
Borst: breed, rond en vol.
Buik: breed en goed gerond, met goed ontwikkeld achterlijf.
Vleugels: kort, goed aangesloten tegen bet lichaam gedragen.
Staart: kort, in bet verlengde van de ruglijn gedragen.
Poten: vrij kort, rond in doorsnede, goed onder het lichaam geplaatst met vrij korte, rechte tenen.
Gevederte: zacht, vast en glad aanliggend.
Eventuele verschillen tussen woerd en eend
Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis. De woerd heeft stevige ,goed gekrulde lokken.

 

Ernstige fouten:
Aanmerkelijk te fors of te klein van bouw; te smalle en te lange rug; te hoog gesteld; onvoldoende gewelfd voorhoofd; gedoken snavelhouding; snavel langer dan 33 mm. en smaller dan 20 mm.
Fouten:
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend; te hoog in de kop geplaatste ogen; weinig wangen tonend bij oude dieren.

 

Gewicht: Woerd en eend: 0,7 — 0,9 kg.
Ringenmaat: Voor beide geslachten: 10 mm.

 

Kleurslagen:
Wildkleur: kleur en tekening van woerd en eend zoals aangegeven onder kleurcode 1 van de Alg. kleurbeschrijving.
Ogen: donkerbruin.
Snavel: woerd: olijfgroen, eend: oranjebruin met donkere vlek aan de bovenkant; snavelnagel bij beide geslachten: zwartachtig.
Poten: oranje tot oranjerood, bij de eend enige bruine aanslag toegestaan.
Mees (ZiIver donker wildkleur): kleur en tekening van woerd en eend zoals aangegeven onder  kleurcode 5 van de Alg. kleurbeschrijving.
Ogen: donkerbruin.
Snavel: woerd: groenachtig; enige donkere aanslag toegestaan, eend: blauwgroen met oranjebruine snaveleinde; snavelnagel bij beide geslachten: zwartachtig hoornkleurig.
Poten: woerd: diep oranje, eend: oranje.
Blauw wildkleur: kleur en tekening van woerd en eend zoals aangegeven onder kleurcode 7 van de Alg. kleurbeschrijving.
Ogen: donkerbruin.
Snavel: woerd: olijfgroen, eend: oranjebruin met donkere vlek aan de bovenkant; snavelnagel bij beide geslachten: zwartachtig.
Poten: oranje tot oranjerood, bij de eend enige bruine aanslag toegestaan.
Bruin wildkleur: kleur en tekening van woerd en eend zoals aangegeven onder kleurcode 8 van de Alg. kleurbeschrijving.
Ogen: donkerbruin.
Snavel: woerd: groen, eend: oranjebruin met donkere vlek aan de bovenkant; snavelnagel bij beide geslachten: zwartachtig.
Poten: iets minder intensief oranje.
Wit. Een gelijkmatige gele aanslag is toegestaan. kleurcode 24
Ogen: blauw.
Snavel: oranjegeel tot oranjerood; snavelnagel: licht hoornkleurig.
Poten: helder oranjegeel tot oranjerood.
Spreeuwkop (Donker wildkleur): kleurcode 14

Ogen: donkerbruin.
Snavel: woerd: blauwgrijs, eend: oranjebruin met donkere snavelvlek; snavelnagel bij beide geslachten: zwart.
Poten: donker oranje met bruine aanslag.
Bont (grofbont): kleurcode 29

EIke erkende kleur van de anders dan witte kleurvelden is toegestaan. Oog-, snavel- en pootkleur: deze moet in overeenstemming zijn met die van de kleur in combinatie met wit.
Spreeuwkop witborst (Donker wildkleur witborst): kleur en tekening van woerd en eend zoals aangegeven onder  kleurcode 14 van de Alg. kleurbeschrijving, met vanaf bet midden van de hals tot halverwege de borst een scherp begrensde, driehoekig witte borstvlek, waarvan één punt naar boven is gericht. De hoeken zijn goed afgerond. De witte borstvlek moet vrij zijn van inmenging van enige andere kleur.
Een klein wit vlekje aan de onderkant van de snavelaanzet is toegestaan.
Maximaal vier witte grote vleugelpennen toegestaan, doch niet vereist.
Ogen: donkerbruin.
Snavel: woerd: blauwgrijs; eend: oranjebruin met donkere snavelvlek; snavelnagel bij beide geslachten: zwart.
Poten: donker oranje met bruine aanslag.
Ernstige fouten:
Veel te grote- of te kleine witte borstvlek; niet voldoende scherpe begrenzing van de borstvlek; witte veergedeelten in enig ander gevederte, behoudens hetgeen aangegeven voor de grote vleugelpennen; van opzij zichtbare witte keelvlek.
Fouten:
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.
Zwart witborst: kleur van woerd en eend zoals aangegeven onder kleurcode 19 van de Alg. kleurbeschrijving, met vanaf het midden van de hals tot halverwege de borst een scherp begrensde, driehoekig witte borstvlek, waarvan één punt naar boven is gericht. De hoeken zijn goed afgerond. De witte borstvlek moet vrij zijn van inmenging van enige andere kleur.
Een klein wit vlekje aan de onderkant van de snavelaanzet is toegestaan. Maximaal vier witte grote vleugelpennen toegestaan, doch niet vereist. Aan de groene glans wordt niet de hoogste eis gesteld.
Ogen: donkerbruin.
Snavel: woerd: donker olijfgroen tot nagenoeg zwart, eend: zwart; snavelnagel bij beide geslachten: zwart.
Poten: zwart, enige oranje weerschijn toegestaan.
Ernstige fouten:
Veel te grote of te kleine witte borstvlek; niet voldoende scherpe begrenzing van de borstvlek; witte veergedeelten in enig ander gevederte, behoudens hetgeen aangegeven voor de grote vleugelpennen; van opzij zichtbare witte keelvlek.
Fouten:
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.
Blauw witborst (effen of gezoomd): kleur resp. kleur en tekening van woerd en eend zoals aangegeven in  kleurcode 20 van de Alg. kleurbeschrijving, met vanaf het midden van de hals tot halverwege de borst een scherp begrensde, driehoekig witte borstvlek, waarvan één punt naar boven is gericht. De hoeken zijn goed afgerond. De witte borstvlek moet vrij zijn van enige andere kleur. Een klein wit vlekje aan de onderkant van de snavelaanzet
is toegestaan. Maximaal vier grote witte vleugelpennen toegestaan, doch niet vereist.
Ogen: donkerbruin.
Snavel: woerd: groenachtig tot blauwgroen, eend: donker leiblauw; snavelnagel bij beide geslachten: zwart.
Poten: woerd: zwart met enige oranje weerschijn, eend: zwart.
Ernstige fouten:
Veel te grote of te kleine witte borstvlek, niet voldoende scherpe begrenzing van de borstvlek; witte veergedeelten in enig ander gevederte, behoudens hetgeen aangegeven voor de grote vleugelpennen; van opzij zichtbare keelvlek.
Fouten:
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.
Geelblauw wildkleur: kleur en tekening van woerd en eend zoals aangegeven onder kleurcode 12 van de Alg. kleurbeschrijving.
Ogen: donkerbruin.
Snavel: woerd: geeloranje, eend: oranjeachtig bruin; snavelnagel bij beide geslachten: hoornkleurig.
Poten: oranjerood.
Geelbuik: kleur en tekening van woerd en eend zoals aangegeven onder kleurcode 10 van de Alg. kleurbeschrijving.
Ogen: donkerbruin.
Snavel: woerd: olijfgroen, eend: oranjebruin met donkere snavelvlek; snavelnagel bij beide geslachten: zwartachtig.
Poten: woerd: diep oranje, eend: oranje.

   

speciaalclub

rassenoverzicht

Fokkers Frisia