NOORD-HOLLANDSE WITBORSTEENDEN

c 03-17

 

Herkomst:
Nederland, ongeveer in de 17e eeuw ontstaan.
Algemene indruk:
Nauwelijks middelgrote eend, vrij slank, houding van het lichaam iets opgericht.
Vormbeschrijving
Romp: middellang, goed gerond, weinig naar achteren afhellend.
Kop: goed geronde schedel met een weinig oplopend voorhoofd, van voren gezien vlak.
Ogen: Levendig, hoog in de kop geplaatst.
Snavel: Lang en over de gehele lengte breed, in een rechte lijn vanaf de snavelaanzet tot de punt Iopend.
Hals: vrij lang, dun, nagenoeg rechtop gedragen.
Rug: lang, vrij slank, over de gehele lengte even breed, jets gewelfd.
Borst: goed ontwikkeld en goed gerond.
Buik: goed ontwikkeld, nagenoeg evenwijdig lopend aan de ruglijn, achterlijf goed ontwikkeld.
Vleugels: lang en smal, goed gesloten en vast aanliggend, vleugeleinden op de rug jets gekruist.
Staart: goed gesloten, in bet verlengde van de rug gedragen.
Poten: middellang, stevig en goed onder bet lichaam geplaatst.
Gevederte: goed gesloten, glad aanliggend.
Eventuele verschillen tussen woerd en eend
De eend heeft een goed ontwikkelde legbuik, echter zonder overdrijving. De woerd heeft goed ontwikkelde lokken.


Ernstige fouten:
Te geringe bouw; te hoog gesteld; afwijkende snavelvorm.
Fouten:
Te grof van bouw; te veel gewelfd voorhoofd; niet geheel rechte snavel; te zwaar ontwikkelde legbuik.


Gewicht: Woerd: 1,5 — 1,8 kg. Eend: 1,4 — 1,7 kg.
Ringenmaat: Voor beide geslachten: 14 mm.


Kleurslag:
Spreeuwkop witborst (Donker wildkleur witborst):  kleurcode 14

De scherp begrensde, ongelijkzijdige driehoekig witte borstvlek, waarvan de smalste punt naar boven is gericht en de hoeken goed zijn afgerond, begint halverwege de hals en loopt door tot ongeveer halverwege de borst. Een klein wit vlekje onder aan de snavelaanzet is toegestaan.
De buitenste 4 tot 6 grote slagpennen zijn wit, een gelijk aantal in beide vleugels heeft de voorkeur.
Ogen: grijsbruin.
Snavel: woerd: blauwgrijs, eend: donkergrijs tot zwart; snavelnagel bij beide geslachten: zwart.
Poten: woerd: oranjerood, eend: donker oranje met bruine weerschijn. Geringe lichtere (oranje-achtige) vlekken op Ioopbenen en zwemvliezen geldt niet als een fout.
Ernstige fouten:
Betreffende kleur en tekening zoals aangegeven onder kleurcode 14 van de Alg. kleurbeschrijving; en voorts: veel te grote of te kleine witte borstvlek, onregelmatig gevormde en niet scherp begrensde borstvlek; ontbreken van of aanmerkelijk meer witte grote slagpennen.
Fouten:
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend; minder dan 4 of meer dan 6 witte grote slagpennen; van opzij zichtbare witte keelvlek; te lichte snavelkleur.
Noot:

 * Oude eenden vertonen veelal een lichte spiegelzoom, hetgeen niet zwaar bestraft mag worden.
* * Oude woerden komen doorgaans niet geheel door de rui, afhankelijk van de ernst wordt dit in het predicaat tot uiting gebracht.

 

speciaalclub

rassenoverzicht

Fokkers Frisia