Libanonduif

c 02-17

 

Land van oorsprong: Libanon, Syrië

Algemeen voorkomen: Forse duif, compact lichaam; dikke hals, volle keel; afhellende stand.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Fors, compact type.

Tamelijk laag; afhellende stand.

Krachtig, licht gewelfd; enigszins lange, licht oplopende voorkop.

Rood tot oranje.

Bij rood en geel bleek, bij de overige kleurslagen donker.

Krachtig, middellang; bij rood en geel vleeskleurig, bij de overige kleurslagen zwart.

Versmallend.

Vol.

Breed en gerond, iets opgetrokken gedragen.

Breed, afhellend.

Krachtig, niet te lang, vleugeldracht normaal.

Niet te smal, staartdracht normaal.

Krachtig, kort.

Goed aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Rood en geel;

Ø  Blauw- en zwart witgeband;

Ø  Blauw- en zwart witgeschubd;

Ø  Zwart bronsgeband, zwart bronsschild.

Kleur en tekening:

Rood en geel intensief. De slagpennen wit uitlopend (spiegels), bij voorkeur scherp begrensd met gekleurde zoming of vinktekening; witte, doorlopende staartband, aan de veereinden gezoomd.

Blauw bij voorkeur heel licht met brede witte banden of witgeschubd; spiegels op de slagpennen; elke staartveer met spiegels aan beide zijden van de schacht.

Zwart intensief, zonder baluwe aanslag, met brede witte banden of witgeschubd; slagpennen en staart aan de basis gekleurd, overige veerdelen wit met bij voorkeur gelijkmatige zwarte zoming.

Fouten:

Smal lichaam, dunne hals; te hoge stand; spitse, lange snavel, hoornachtige snavel bij rood en geel; blauwe aanslag biju zwart, rood en geel; niet doorlopende of niet scherpe staartband bij rood en geel; onzuivere staartkleur bij zwart; gebrekkige spiegeltekening in slagpennen en staart bij blauw; roestige banden of schubtekening.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Halsvorm

ü  Kop, snavel en oogkleur

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:   9 mm.

Opmerking:

Bij doffers is het aanbrengen van originele versierselen op de wijze, zoals in het land van herkomst toegestaan (Culturele uiting). De NBS-ring moet leesbaar blijven.

speciaalclub

duivenrassen

vormduiven