23.

Meerzomig patrijs (Aziatisch patrijs)

c 01-17

overzicht kleurslagen

·       Kleur en tekening van de haan

Kop: oranjerood.

Hals: halsbehang warm oranje-goudgeel, iedere veer met een glanzende, groenzwarte schachtstreep, bijna evenwijdig lopende aan de veerrand; de schachtstreep eindigt dicht bij het einde van de veer in een punt; schacht zwart; veren aan de voorzijde van de hals zwart.

Schouders: karmijnrood.

Rug en zadel: rug karmijnrood; zadelbehang warm oranje-goudgeel, iedere veer met schachtstreep zoals in het halsbehang. Een iets diepere tint in het zadelbehang dan in het halsbehang is toegestaan, doch een zo groot mogelijke gelijkheid in kleurdiepte bij beide veergroepen is gewenst; schacht zwart.

Staart: stuurveren zwart; sikkels, kleine sikkels en staartdekveren: groenglanzend zwart; kleine staartdekveren groenglanzend zwart, warm oranje-goudgeel gerand.

Vleugels: boeg zwart; vleugelband groenglanzend zwart, bij gesloten vleugel een dwarsband vormende;

grote slagpennen zwart met diep roodbruin randje langs buitenkant van de buitenvaan;

kleine slagpennen zwart met diep roodbruine zoom langs de buitenvaan; zodat een roodbruine vleugeldriehoek gevormd wordt. De veer eindigt in groenachtig zwart.

Borst: groenglanzend zwart; enige bruine tekening toegestaan.

Buik, achterlijf en benedendijen: zwart, enige bruine tekening in dijen toegestaan.

Donskleur van alle veergroepen: grijsachtig.

·       Kleur en tekening van de hen

Kop: diep geelbruinachtig oranje.

Hals: halskraag oranjegeel, beginnende ongeveer bij de overgang van kop en hals, iedere veer voorzien van een brede groenachtig glanzende zwarte schachtstreep (licht getekend met oranjebruin), evenwijdig lopende met de veerrand en eindigende in een punt dichtbij het veereinde. Voorzijde van de hals getekend als de borst.

Rug: warm grijsachtig geelbruin, scherp getekend met zwarte meervoudige zoomtekening, de ligging evenwijdig lopend aan elkaar en aan de veeromtrek.

Staart: stuurveren zwart, de beide bovenste veren zwart met warm grijsbruine tekening; staartdekveren en zadelkussenveren warm grijsachtig geelbruin en getekend zoals de rugveren.

Vleugels: grote slagpennen zwart met een bruine rand aan de buitenvaan;

kleine slagpennen binnenvaan zwart, buitenvaan bruin met zwarte zoomstreepjes ongeveer evenwijdig lopende aan de veeromtrek; vleugeldekveren warm grijsachtig bruingeel, getekend zoals de rugveren.

Borst: warm, grijsachtig geelbruin en getekend zoals de rugveren. De tekening van de borstveren loopt door tot aan de keel.

Buik en benedendijen: zacht grijsachtig geelbruin met zwarte zoomtekening.

Achterlijf: zacht grijsbruin.

Donskleur van alle veergroepen: grijsachtig.

ü  Ernstige fouten bij de haan

Wit in sikkels, staart- en vleugelpennen; aanmerkelijk te roodbruine of grauwgele grondkleur; te donkere kleur in hals- en zadelbehang of te flauwe schachtstreeptekening.

ü  Ernstige fouten bij de hen

Te zwakke of onjuiste tekening in de veren van borst, vleugeldek en rug; roestkleur op vleugels; gepeperde tekening in plaats van duidelijke zoomtekening.

o   Fouten bij de haan

Bovenstaande fouten in mindere mate voorkomend, bovendien te lichte en onvolledig gekleurde vleugeldriehoek.