Akener Lakschildmeeuw

c 02-17

D 705

Land van oorsprong: Duitsland, de stad Aken en het Rijnland.

Algemeen voorkomen: Compacte schildmeeuw met geronde kop en krap middellange snavel. Laag gesteld met bijna horizontale houding. De gekleurde vleugelschilden intensief gekleurd met veel glans.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Compacte duif.

Laag; bijna horizontale houding.

Langwerpig gerond; snavel en voorhoofd vormen één lijn, die met een flauwe boog over de kop verloopt en in de nek uitloopt.

Donker

Licht

Krap middellang, dik aangezet, de voorhoofdslijn zonder indeuking volgend; vleeskleurig.

Weinig ontwikkeld.

Kort met lichte keelwam en goed ontwikkeld jabot.

Breed, goed gerond.

Breed in de schouders, naar achteren versmallend en licht afhellend.

Het staarteinde niet bereikend, vleugeldracht normaal.

Kort, staartdracht normaal.

Kort.

Kort, breed; goed ontwikkelde vetschachten.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, rood en geel.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren gelijkmatig, intensief, respectievelijk zuiver.

Schildkleur zeer intensief en glansrijk. De schilden inclusief de duimveren gekleurd. De overige bevedering wit en aan elke vleugel 8 – 10 witte buitenste slagpennen. Iets kleur achter de benen is toegestaan.

Fouten:

Lang en plomp lichaam; hoge stand; uitgesproken kogelkop, kap; ontbrekend jabot; te lange of te korte snavel; rode of gelige oogranden; matte kleur; aan elke vleugel minder dan 8 of meer dan 10 witte slagpennen; ontbrekende of meer dan in totaal 1 witte duimveer, ontbreken van vetschachten.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Kleur

ü  Tekening

ü  Kop

ü  Jabot

Ringmaat:  7 mm.

speciaalclub

duivenrassen

meeuwen