1.6 Schimmel

SCHIMMEL

 

 

Schimmel

Basiskleur

Vleugelpatroon

 

Genen

 

 

 

Rasbeschrijving

Schimmel heeft effect op basiskleur en vleugelpatroon, maar (nagenoeg) niet op gekleurde slag- en staartpennen en ook niet op de kleur van de huid, kleur van de snavel en oogranden.

Schimmel veroorzaakt, omdat het veroorzakende gen gedeeltelijk dominant is over het natuurlijke “blauwe” gen, zowel door de fokzuivere als door de fokonzuivere genotypes en dikwijls ook in samenwerking met andere genen, meerdere en geheel verschillende verschijningsvormen.

Waar die kenmerkend is voor ras en/of kleurslag is hij bij het betreffende ras expliciet beschreven.

** A **

Standaardschimmels = niet fokzuivere verschijningsvormen

Spikkeling

Hals & Kop

 

Schimmeleffect

 

 

Wit

Basiskleur

 

Peper & zout

Effect

Bij deze kleuren veroorzaakt het schimmelgen een witte spikkeling in de kop en halskleur (krop), doordat (de) veren vanaf de omtrek wit worden en een (veel minder scherpe) verbleking in de overige lichaamsveren.

Bij Kroppers wordt op de krop, door het zichtbaar worden van een groter deel van de veren, het schimmeleffect nog versterkt.

Hetzelfde geldt voor de vleugelschilden bij Krulduiven.

In principe zijn geheel witte veren bij echte schimmels fout.

De basiskleur blijft in de halsbevedering, het vleugelpatroon en slag- en staartpennen duidelijk herkenbaar.

Bij de gebande kleurslagen wordt de schildkleur heel licht gespikkeld (“peper en zout”).

Het vleugelpatroon wordt enigszins “aangetast”, slag- en staartpennen blijven nagenoeg “ongeschonden”.

Naarmate het vleugelpatroon donkerder wordt, komt schimmel minder tot uiting, totdat het soms nog alleen aan de kop zichtbaar is.

 

Blauwschimmel

Foutieve naam

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Hals

Borst

Buik

Rug

Schilden

 

Patroon

Slagpennen

Staart

 

Benen

Voetbevedering

Grijs (roek), uilig

Licht gespikkeld tot licht grijs

Oranje tot oranjerood

Donker blauwgrijs

Donkergrijs

Donker blauwgrijs met witte spikkels en paarsrode en/of groene halsring

Wazig licht blauwgrijs

Wazig licht blauwgrijs

Licht

Egale, verwaterde licht grijze grondkleur (“peper en zout”), waarop zich het vleugel-patroon aftekent.

Donkergrijs, maar minder scherp dan bij blauw; doorgaans geband.

Heel donker grijs, zo donker mogelijk.

Blauwgrijs met vóór het staarteinde op elke staartpen een heel donkere, ca 2 cm brede dwarsband.

Boven het loopbeen gelijk aan de buikkleur.

Bij voetbevedering eveneens gelijk aan de buikkleur; de uiteinden van de lange voetveren donker blauwgrijs.

 

Roodzilverschimmel

Foutieve naam

Verklaring

 

 

 

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Hals

 

 

Borst

Buik

Rug

Schilden

Patroon

Slagpennen

Staart

 

Benen

Roodschimmel

De naam roodschimmel is genetisch gezien niet logisch, daar deze kleur het gevolg is van het effect van het schimmelgen op de basiskleur as-rood.

As-rood met vleugelpatroon wordt in de standaard roodzilver geband, respectievelijk roodzilver gekrast genoemd.

Heel licht gespikkeld tot egaal licht rossig-grijs (“askleurig”)

Oranje tot oranjerood

Roodachtig grijs

Donkerrood hoornkleurig

Wijnrood met witte spikkels, onscherp overgaand in de kleur van de kop. De plaats van de overgang van kop- naar halskleur varieert van dicht onder de kop tot op de borst, soms in een nauwelijks aanwezige wijnrode borstvlek.

Wijnrood, geleidelijk overgaand in de buikkleur.

Wazig rossig-grijs, bij duivinnen veelal blauwig.

Wit tot askleurig.

Wazig askleurig: heel licht rossig-grijs.

Wijnrood, maar minder scherp begrensd dan bij roodzilver; doorgaans geband.

Licht askleurig. Op de vanen wijnrode kleurvlekken; de schachten gekleurd.

Licht askleurig. De schachten gekleurd en op de onderzijde van de staartpennen soms donkere vlekken, de “spiegels”.

Kleur bovenbenen gelijk aan de buikkleur.

 

Bruinzilverschimmel

Foutieve naam

Verklaring

 

 

 

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Hals

Borst

Buik

Rug

Schilden

Patroon

Slagpennen

Staart

 

Benen

Bruinschimmel

De naam Bruinschimmel is genetisch gezien niet logisch, daar deze kleur het gevolg is van het effect van het schimmelgen op de basiskleur bruin.

Bruin met vleugelpatroon wordt in de standaard bruinzilver geband, respectievelijk bruinzilver gekrast genoemd.

Heel licht gespikkeld tot egaal licht beige-grijs.

Lichte iris, naar pareloog neigend

Licht bruingrijs

Hoornkleurig

Gespikkeld licht beige-grijs met paars-rode glans.

Wazig licht beige-grijs.

Wazig licht beige-grijs.

Licht.

Wazige hele licht-beige grondkleur, waarop zich het vleugelpatroon aftekent.

Bruin, maar minder scherp dan bij bruinzilver; doorgaans geband.

Beige-grijs, zo donker mogelijk..

Licht beige-grijs met vóór het einde op elke staartpen een donkere, ca 2 cm brede dwarsband.

Boven het loopbeen gelijk aan de buikkleur.

opmerking

Door de gevoeligheid van de bruine kleur voor zonlicht ontstaan bij blootstelling kleurverschillen c.q. kleurafwijkingen op de schilden en vooral in de slagpennen.

 

Blauwzilverschimmel

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Hals

 

Borst

Buik

Rug

Schilden

Patroon

Slagpennen

Staart

 

Benen

Gespikkeld tot egaal licht-grijs.

Geel oranje tot oranje

Licht blauwgrijs

Hoornkleurig

Gespikkeld licht-grijs met paars-rode en/of groene halsring en soms ook nog oker-kleurige vlek op de voorhals.

Wazig licht-grijs.

Wazig licht-grijs.

Licht.

Wazige heel licht beige-grijze grondkleur, waarop zich het vleugelpatroon aftekent.

Donker bruin-grijs, maar minder scherp dan bij blauwzilver; doorgaans geband.

Bruin-grijs, zo donker mogelijk..

Licht grijs met vóór het einde op elke staartpen een donkere, ca 2 cm brede dwars-band.

Boven het loopbeen gelijk aan de buikkleur.

 

Geelzilverschimmel

Foutieve naam

Verklaring

 

 

 

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Hals

Borst

Buik

Rug

Schilden

Patroon

Slagpennen

 

Staart

 

Benen

Geelschimmel

De naam Geelschimmel is genetisch gezien niet logisch, daar deze kleur het gevolg is van het effect van het schimmelgen op de basiskleur as-rood: as-geel.

As-geel met vleugelpatroon wordt in de standaard geelzilver geband, respectievelijk geelzilver gekrast genoemd.

Heel licht roomkleurig.

Geel oranje tot oranje

Heel licht

Licht hoornkleurig

Goudgeel gespikkeld geleidelijk overgaand in de kleur van de kop..

Goudgeel, geleidelijk overgaand in kleur van de buik.

Roomkleurig, bij duivinnen veelal blauwig.

Wit tot roomkleurig.

Roomkleurig.

Goudgeel, minder scherp begrensd dan bij geelzilver; doorgaans geband.

Heel licht roomkleurig, maar niet wit. De binnenvanen van de slagpennen soms nog met gele kleurvelden, de veerschachten moeten nog gepigmenteerd zijn.

Heel licht roomkleurig, maar niet wit. De schachten gekleurd en op de onderzijde van de staartpennen soms donkerder vlekken, de “spiegels”.

Kleur bovenbenen roomkleurig..

 

Kakizilverschimmel

Foutieve naam

Verklaring

 

 

 

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Hals

Borst

Buik

Rug

Schilden

Patroon

Slagpennen

Staart

 

Benen

Kakischimmel

De naam Kakischimmel is genetisch gezien niet logisch, daar deze kleur het gevolg is van het effect van het schimmelgen op de basiskleur bruin: kaki.

Kaki met vleugelpatroon wordt in de standaard kakizilver geband, respectievelijk kakizilver gekrast genoemd.

Licht crèmekleurig.

Lichte iris, naar pareloog neigend.

Onopvallend.

Licht hoornkleurig

Crèmekleurig met gelige glans

Crèmekleurig.

Licht beige-grijs.

Licht.

Licht crème grondkleur, waarop zich het vleugelpatroon aftekent.

Geelbruin, maar minder scherp dan bij kakizilver; doorgaans geband.

Licht beige, zo donker mogelijk.

Licht beige met vóór het einde op elke staartpen een donkerder, ca 2 cm brede dwars-band

Boven het loopbeen gelijk aan de buikkleur.

opmerking

Door de gevoeligheid van de bruine kleur voor zonlicht ontstaan bij blootstelling kleurverschillen c.q. kleurafwijkingen op de schilden en vooral in de slagpennen.

 

Blauwschimmel bronsgeband

Lichaamskleur

Patroon

Zie blauwschimmel

Brons maar minder scherp dan bij blauw bronsgeband

 

Blauwschimmel bronsgekrast

Lichaamskleur

Patroon

Zie blauwschimmel

Brons maar minder scherp dan bij blauw bronsgekrast

 

Blauwzilverschimmel sulfurgeband

Lichaamskleur

Patroon

Zie blauwzilverschimmel

Sulfur maar minder scherp dan bij blauwzilver sulfurgeband

 

Blauwzilverschimmel sulfurgekrast

Lichaamskleur

Patroon

Zie blauwzilverschimmel

Sulfur maar minder scherp dan bij blauwzilver sulfurgekrast

1.6 Schimmel

** B **

Fokzuivere verschijningsvormen van zilver

 

Licht > spierwit

 

Perfecte vorm

 

Kleurstofuiting

 

 

snavel

oogranden

In hun fokzuivere vorm worden schimmels veel lichter, tot zelfs spierwit toe. Deze vormen komen het meest voor in de groep Tuimelaarrassen.

Ze zijn echter bij alle rassen, waarbij schimmels worden gefokt, in min of meer perfecte vorm te fokken. De meest bekende is de kleur licht ooievaar (licht gestorkt).

Fokzuivere vormen, waarbij meer kleurstof achterblijft zijn de gestorkte. Witte tuimelaars met parelogen zijn fokzuivere roodzilverschimmels. De enige uiting van kleurstof zit in de ogen.

Door het effect van het genetisch aanwezige sierduivenrood en misschien smokyworden de snavel en oogranden blank.

 

 

Licht Ooievaar

 

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Hals

Borst

Buik

Rug

Schilden

Patroon

Slagpennen

Staart

 

Benen

Wit.

Oranje, bij Tuimelaars pareloog.

Donker blauw-grijs.

Donkergrijs

Wit

Wit

Wit.

Wit

Wit

Afwezig

Heel donker grijs, zo donker mogelijk

Nagenoeg wit met vóór het staarteinde op elke staartpen een heel donkere, ca 2 cm brede dwarsband of geheel wit. (Wat is erkend staat bij het betreffende ras.)

Boven het loopbeen gelijk aan de buikkleur.

 

 

Rood geband

 

Kleuromschrijving

Patroon

Op een egale licht-askleurige lichaamskleur, soms met nog enige “tekening”op hals of borst, zoals dat bij enkele verwante tuimelaarrassen voorkomt (Prager, Stettiner, Berlijnse Tuimelaars), is fokzuiver rood(zilver)schimmel.

 

 

Geel geband

 

Kleuromschrijving

Lichaamskleur

Is de verdunde kleur van Rood geband.

De lichaamskleur is roomkleurig

 

 

Schoorsteenveger (kastanjebruin)

 

Lichaamskleur

Patroon

Is fokzuiver blauwschimmel, waarbij de lichte, praktisch witte veerdelen kastanjebruin zijn “ingekleurd”.