1.3 Gespreide intensieve basiskleuren

ZWART

 

 

Zwart

Gekleurde delen

 

 

Genen

 

 

Glans

Intensief zwart gekleurd.

Afhankelijk van de invloed van kleurbeïnvloedende genen kan de zwarte kleur variëren van: dof tot intensief, glansrijk zwart.

Zulke genen kunnen belangrijk zijn voor de kwaliteit van andere raskenmerken, zoals bij voorbeeld de snavelkleur en kunnen dus al of niet gewenst zijn. Dit betekent dat de zwarte kleur rasafhankelijk wordt.

Niettemin moet steeds worden gestreefd naar een intensieve kleur met zoveel mogelijk glans. Glans kan groenglans en/of rood (purper)glans zijn. Dikwijls komen ze tegelijk voor, maar ook kan voor een bepaald ras een specifieke glanskleur worden verlangd.

 

Zwart witgeband

Lichaamskleur

Patroon

Zie zwart

Wit.

 

Zwart witgeschubd

Lichaamskleur

Patroon

Slagpennen

Zie zwart

Wit, zwarte veerpunt

Mogelijk met Vinktekening, zie rasstandaard

 

Zwart witschild gezoomd

Lichaamskleur

Patroon

Slagpennen &

Staartpennen

Zie zwart

Wit, zwarte zoom

Afhankelijk van de veroorzaker van het witte vleugelpatroon: Toy Stencil of Oriental Stencil, zijn die gekleurd, al of niet met vinkentekening, respectievelijk gezoomd.

 

Zwart bronsgeband

Lichaamskleur

Patroon

Zie zwart

brons

 

Zwart bronsgeloverd

Lichaamskleur

Patroon

Zie zwart

Bronzen lovering op het einde van de schildveren.

 

Zwart bronsschild

Lichaamskleur

Patroon

Slagpennen

Zie zwart

Egaal brons

Met of zonder vinktekening

1.3 Gespreide intensieve basiskleuren

ROOD

 

 

Rood

Gekleurde delen

 

Genen

Onderscheiden

worden:

Alle gekleurde delen van de duif gelijkmatig en intensief roodbruin tot mahonierood gekleurd.

De kleur is afhankelijk van het “genetische recept”.

Ø  Gespreid dominant (as-)rood

Ø  Recessief (sierduiven-, tuimelaar-)rood

 

Gespreid dominant rood

Gekleurde delen

 

Slagpennen

Staartpennen

 

Snavel

Varieert van aszilver via “strawberry” tot zo egaal mogelijk mahonierood (gespreid roodzilver donkergekrast).

Dit rood vertoont veelal een blauwe aanslag op slag- en staartpennen en op de stuit. De zuiverheid van de kleur is mede afhankelijkheid van de fokzuiverheid van de asrode basiskleur.

De snavelkleur is donker hoornkleurig.

 

Aszilver (gespreid roodzilver/as-rood) / Strawberry (donker aszilver)

Foutieve naam

Gekleurde delen

Halskleur

Patroon

Snavelkleur

 

Naam

Gekleurde delen

 

Kopkleur

Lavendel

Egaal licht zilver grijs, soms met een min of meer rossige zweem.

Licht rossig tot rood

Aanduiding van vleugelpatroon

Donker hoornkleurig; door smoky ook licht. (Zie voor nadere specificatie en/of fouten de standaards van rassen, waarbij deze kleur is erkend.)

Strawberry

Donker aszilver met meer of minder rode zoming op borst en hals overgaand in rood.

donker.

 

(dominant) Rood witschild gezoomd

Lichaamskleur

Patroon

Slagpennen &

Staartpennen

Rood

Wit

gezoomd

 

Lavendel (aszilver) witschild gezoomd

Lichaamskleur

Patroon

Aszilver

wit

 

Recessief rood

Gekleurde delen

 

Snavel

Kleurvariatie

 

Genen

 

 

Glans

“Warm” egaal bruinrood. De zuiverheid van de kleur is afhankelijk van de overdekte basiskleur.

De gewenste en genetisch mogelijke snavelkleur is licht.

Afhankelijk van de invloed van kleurbeïnvloedende genen kan de rode kleur variëren van dof mahonierood tot intensief, glansrijk roodbruin.

Zulke genen kunnen belangrijk zijn voor de kwaliteit van andere raskenmerken, zoals bij voorbeeld de snavelkleur en kunnen dus al of niet gewenst zijn.

Dit betekent, dat de rode kleur rasafhankelijk wordt.

Niettemin moet steeds worden gestreefd naar een intensieve kleur met zoveel mogelijk glans. Glans kan groenglans en/of rood (purper)glans zijn. Dikwijls komen ze tegelijk voor, maar ook kan voor een bepaald ras een specifieke glanskleur worden verlangd.

 

Rood witgeband

Lichaamskleur

Patroon

Recessief rood

wit

 

Rood witgeschubd

Lichaamskleur

Patroon

Recessief rood

Wit, rode veerpunt

 

Rood witschild gezoomd

Lichaamskleur

Patroon

Slagpennen &

Staartpennen

Recessief rood

Wit, rode zoom

Afhankelijk van de veroorzaker van het witte vleugelpatroon: Toy Stencil of Oriental Stencil, zijn die gekleurd, respectievelijk gezoomd.

1.3 Gespreide intensieve basiskleuren

BRUIN

Door de gevoeligheid van de bruine kleur voor zonlicht ontstaan bij blootstelling kleurverschillen c.q. kleurafwijkingen op de schilden en vooral in de slagpennen.

 

 

Bruin

 

Foutieve naam

Gekleurde delen

Snavel

Oogkleur

Dun, lever

Intensief bruin (“chocoladebruin”) gekleurd

Hoornkleurig

“normale”ogen hebben een lichte binnenring in de iris, neigend naar parelkleurig.

Deze is kenmerkend voor de bruine kleurslagen.

 

 

Bruin witgeband

 

Lichaamskleur

Patroon

Zie bruin

Wit

 

 

Bruin witgeschubd

 

Lichaamskleur

Patroon

Slagpennen

Zie bruin

Wit, bruine veerpunt.

Mogelijk met Vinktekening, zie rasstandaard

 

 

Bruin witschild gezoomd

 

Lichaamskleur

Patroon

Slagpennen &

Staartpennen

Zie bruin

Wit, bruine zoom

Afhankelijk van de veroorzaker van het witte vleugelpatroon: Toy Stencil of Oriental Stencil, zijn die gekleurd, al of niet met vinkentekening, respectievelijk gezoomd.