Beierse Kropper

c 02-17

D 315

Land van oorsprong:  Duitsland, Beieren.

Algemeen voorkomen: Ruim middelgroot; hoge stand en opgerichte houding; peervormige ballon en duidelijk zichtbare taille; middellange voet- en dijbevedering.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Ballon

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

 

Bevedering

Ruim middelgroot type.

Hoog; opgerichte houding.

Langwerpig rond, goed gerond voorhoofd.

Oranje.

Bij de lichte kleurslagen licht, bij de donkere donker.

Middellang, krachtig; bij rood, geel, roodzilver, geelzilver en blauwzilver licht tot licht hoornkleurig, bij zwart en blauw donker.

Weinig ontwikkeld.

Lang

Goed ontwikkeld, peervormig met de grootste omvang boven.

Matig breed, weinig uittredend met duidelijke taille.

In overeenstemming met de borstbreedte, sterk afhellend.

Krachtig, vleugeldracht normaal of weinig kruisend.

Niet te breed, staartdracht normaal.

Lang, recht, niet te nauw. Maar ook niet te breed ingeplant; middellange, gesloten voetbevedering.

Goed ontwikkeld, aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, rood, geel, blauw ongeband;

Ø  Blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, geelzilver geband;

Ø  Blauw- en blauwzilver gekrast;

Ø  Lichtblauw witgeband, lichtblauw witgeschubd.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver. Naar glansrijke lakkleuren wordt gestreefd.

Kop, bovenste deel van de ballon, vleugelschilden en staart met boven- en onderstaartdek gekleurd.

Hals, borst, buik, rug en voetbevedering en aan elke vleugel tenminste 7 aaneengesloten buitenste slagpennen wit.

Het gekleurde vleugelschild moet goed afgerond zijn.

Fouten:

Plomp of te klein lichaam; te vlakke stand; te weinig actie; te korte hals; gebrekkige ballon; te lange achterpartij; te breed of te nauw staande, te korte of X-benen; geringe voetbevedering; ernstige tekeningfouten; slechte kleur.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Actie

ü  Hals- en beenlengte

ü  Ballon

ü  Voetbevedering

ü  Kleur en tekening

ü  Oog- en snavelkleur

Ringmaat:   11 mm.

speciaalclub

duivenrassen

kropperrassen