107.

Gestreept

c 01-17

overzicht kleurslagen

·       Kleur en tekening van haan en hen

Grondkleur donkergrijs, grenzende aan zwart, iedere veer overdwars getekend met regelmatige, smalle, evenwijdig aan elkaar lopende, scherp begrensde grijsachtige witte dwarsstrepen; vrij van lichte schachten en roestkleurige tint. Metaalachtige weerschijn in de grondkleur. De lichte en de donkere dwarsstrepen moeten van gelijke breedte zijn, in aantal naar verhouding tot de lengte van de veer en over de gehele lengte van de veer aanwezig zijn. Iedere veer heeft een donker veereinde. De over elkaar liggende veren geven het geheel een blauwachtig grijs aanzien. Niet alleen het bovengevederte is gestreept doch ook het dons, zij het dan ook minder scherp en minder intensief van kleurdiepte. De streeptekening moet over het gehele gevederte zo gelijkmatig mogelijk zijn; de dwarsstrepen dienen zo recht mogelijk over de veer te lopen en mogen zelfs in de sierveren niet neigen naar de omgekeerde V-vorm. Haan en hen dienen van gelijke kleursterkte te zijn.

ü  Ernstige fouten

Verkeerde of onregelmatige tekening; te donkere of te roestachtige tekening; onvoldoende tekening in het dons; het aanwezig zijn van zwarte veren

o   Fouten

Geringe kleur- en tekeningafwijkingen; iets te donkere tekening.