88.

Porselein

c 01-17

overzicht kleurslagen

Noot: Naarmate de dieren van de porseleinkleurslag varianten ouder worden, zal de hoeveelheid wit in het tekeningpatroon toenemen. Dieren van twee jaar oud hebben doorgaans de beste kleurverdeling.

·       Kleur en tekening van de haan

Kop: donker oker-bruingeel.

Hals: halsbehang warm okerkleurig, iedere veer aan de punt voorzien van een klein diamantvormig wit vlekje of pareltje, aan de binnenpunt aansluitende bij de punt van de vrij korte, ruitvormige groenglanzende zwarte vlek welke aan de kanten omgeven wordt door goudgele sierveerfranje; veren aan de voorzijde van de hals overeenkomstig die van de borst.

Rug: donker, roodachtig okerkleurig, iedere veer met een ruitvormige, groenglanzende zwarte lover, met aan de veerpunt een klein wit vlekje.

Zadel: zadelbehang getekend en gekleurd als het halsbehang, de korte groenglanzend zwarte schachtstreeptekening evenals het witte puntje aan het einde van iedere veer, vallen minder op dan in het halsbehang, omdat de veren van het zadelbehang veel dunner eindigen dan die van het halsbehang.

Staart: stuurveren zwart, iedere veer voorzien van een witte eindvlek; sikkels en staartdekveren groenglanzend zwart met een kleine witte V-vormige eindstip.

Vleugels: boegveren vrijwel zwart; schouderveren roodachtig okerkleurig, spaarzaam geloverd met kleine, witte veerpuntjes; vleugelband warm okerkleurig met V-vormige witte lover, van de warme oker grondkleur gescheiden door een halvemaanvormige groenglanzend zwarte band; de tekening der beide rijen vleugeldekveren—de vleugelband—vormen twee duidelijke zwart-witte bandjes over de vleugels;

grote slagpennen: binnenvaan zwart, buitenvaan zwart met een smal bruin randjes het ondereinde wit getoept;

kleine slagpennen: buitenvaan warm okerbruin, binnenvaan dofzwart omlopend aan het veereinde, dat wit getoept is.

Borst: warm okerkleurig, iedere veer getipt met een V-vormige witte lover. door een halvemaanvormige, groenglanzende, zwarte band gescheiden van de warm okerkleurige grondkleur.

Buik en dijen: ongeveer getekend als de borstveren.

Donskleur: alle driekleurige veergedeelten blauwgrijs, naar de basis overgaande in grauwachtig buff.

·       Kleur en tekening van de hen

Kop en hals: gevederte warm okerkleurig, iedere veer getekend met een sikkel- of halvemaanvormige, groenglanzend zwarte lover op het veereinde, dat getipt is met een zuiver witte diamantvormige eindstip; veren van de voorzijde van de hals gelijk aan die van de borst.

Rug en zadelkussen: gekleurd en getekend als de borst.

Staart: stuurveren dofzwart, getipt aan het einde met een zuiver witte diamantvormige lover; staartdekveren getekend als de rugveren; de bovenste staartveer aan weerszijden wordt afgedekt door een sterk verlengde staartdekveer, die behoudens de iets langere zwarte lover, overeenkomt met de andere staartdekveren. Vleugels: boeg-, schouder- en vleugeldekveren warm okerkleurig, iedere veer getekend met een groenglanzend zwarte halvemaanvormige vlek bij het einde van de veer, het eind der veren getipt met een zuiver witte V-vormige lover;

grote slagpennen: binnenvaan zwart, buitenvaan lichtelijk bruin gerand, benedeneinde der veren witgerand;

kleine slagpennen: buitenvaan warm okerbruin tot dichtbij het einde van de veer, binnenvaan dofzwart tot bijna aan het einde van de veer en vandaar verbredend tot op de buitenvaan, aansluitend op een witte lover aan het veereinde. Borst: warm okerkleurig, iedere veer getipt met een V-vormige witte lover, door een halvemaanvormige. groenglanzend zwarte band gescheiden van de warm okerkleurige grondkleur.

Buik, achterlijf en dijen: gekleurd en getekend als de borst.

Donskleur: alle driekleurige veergedeelten blauwgrijs, aan de basis overgaande in grauwachtig buff.

ü  Ernstige fouten bij haan en hen

Aanmerkelijk te lichte of te donkere tint van de warm oker-bruingele grondkleur; aanmerkelijk te lichte borstkleur; te sterke ontwikkeling van de zwarte lovertekening in de borst van de haan; te weinig tekening in de borstveren; grove witte pareltekening; geheel verwaterde tekening; te veel wit in de vleugelpennen; schachtstreeptekening in hals.

o   Fouten bij haan en hen

Iets afwijkend in tint van de voorgeschreven grondkleur; iets te veel wit bij overjarige en oudere dieren; iets te veel wit in de vleugelpennen