Barbarisi Meeuw

c 02-17

SYR (D) 725

Land van oorsprong: Syrië, Libanon, zuidoost Turkije.

Algemeen voorkomen: Middelgrote, compacte duif, lage stand en licht afhellende houding; gekleurde vleugelschilden en een 4- of 3-punts koptekening.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

 

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Middelgroot, compact type.

Laag; licht afhellende houding.

Langwerpig gerond met brede, goed gevulde voorkop.

Donker.

Licht vleeskleurig.

Krap middellang, krachtig, met de voorkop een licht onderbroken lijn vormend. Bovensnavel bij alle kleurslagen vleeskleurig, ondersnavel min of meer conform de kleurslag; aangelopen is toegestaan.

Weinig ontwikkeld.

Kort tot middellang, vol uit de schouders komend; goed ontwikkeld jabot.

Met goed ontwikkelde keelwam.

Breed en gerond.

Breed in de schouders, afhellend.

Vleugeldracht normaal.

Kort, staartdracht normaal.

Kort tot middellang.

Kort, brede veren, goed aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, rood, geel, blauw zwartgezoomd.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren gelijkmatig, intensief, respectievelijk zuiver.

Grondkleur wit; gekleurd zijn de koptekening en de vleugelschilden, bij voorkeur ook de duimve-ren. Aan elke vleugel 7 tot 12 aaneengesloten witte buitenste slagpennen. Enkele gekleurde veren achter de benen zijn toegestaan.

De kop kan 2 verschillende koptekeningen hebben:

4-punts koptekening: bestaande uit snip, kroon en aan weerszijden van de kop een aan de oogranden vastzittende wangvlek. De kopvlekken altijd door wit van elkaar gescheiden. Vóór de ogen zijn enkele witte veertjes toegestaan. De wangvlekken mogen elkaar noch aan de keel, noch in de nek raken. De wangvlekken, respectievelijk snip en kroon gelijk en regelmatig gevormd.

3-punts koptekening: gelijk aan 4-punts koptekening minus de snip. De kroon mag niet teveel naar voren zitten.

Fouten:

Lang of plomp lichaam; hoge of lage stand; lange hals; te sterk oplopend voorhoofd; te lange of te korte snavel; rode of gelige ogen; bevederde voeten; ontbrekend jabot; minder dan 7 en meer dan 12 aaneengesloten witte slagpennen; meer dan 2 witte slagpennen verschil; matte kleur ontbrekende of zeer ongelijke wangtekening; andere grote tekeningfouten.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type, stand en grootte

ü  Kleur en tekening

ü  Jabot

ü  Snavel en ogen

Ringmaat:  8 mm

speciaalclub

duivenrassen

meeuwen