Bresse hoenders

   

Herkomst: Frankrijk, in het midden van de 17e eeuw ontstaan.

Algemene indruk: Vrij klein met een wat gedrongen lichaamshouding. Onovertroffen als vleeshoen.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

Kam

 

Snavel

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

Rug & Zadel

Borst

Vleugels

Schouders

Staart

 

Achterlijf

Dijen

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Middellang, enigszins gedrongen.

Lang en fijn; gezicht onbevederd; levendig rood.

Enkel, nauwelijks middelgroot, vrij hoog, recht en rechtop, regelmatig getand met 5 tot 7 kampunten; fijn van weefsel; levendig rood.

Nauwelijks middellang, krachtig; kleur afhankelijk van de kleurslag.

Lang, goed gerond, zeer fijn van weefsel; levendig rood.

Goed ontwikkeld, amandelvormig, kleur afhankelijk van de kleurslag.

Vrij groot; rood tot donkerbruin.

Kort, vol bevederd en goed gebogen; halsbehang vol en lang.

Vlak en breed en iets aflopend; iets smaller wordend naar achteren.

Bewwd wn vol, goed naar voren gedragen.

Vrij groot, goed aangetrokken tegen het lichaam gedragen.

Breed.

Rijk bevederd, middelgroot, stuurveren goed gespreid en middelhoog gedragen; sikkels rijk ontwikkeld, staartdekveren overvloedig.

Goed ontwikkeld met een volle donspartij.

Nauwelijks zichtbaar en nauwelijks middellang.

Fijn van bouw, glad nauwelijks middellang;

Vier tenen.

Tamelijk vol, goed aanliggend.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis. Bij de hen valt het achterste gedeelte van de kam naar een zijde om.

Ernstige fouten

Geringe kamontwikkeling, afwijkende beenkleur, afwijkende kleur van de oorlellen, te lichte oogkleur en een staande kam bij de hen.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Gewicht

Ringenmaat

Haan: 2,25 – 2,75 kg

Haan: 16 mm

Hen: 1,75 – 2,25 kg

Hen: 15 mm

Kleurslagen:

Zwart: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 99 van de Algemene Kleurbeschrijving. Oorlelkleur van de haan: zuiver wit; snavel donker hoornkleurig. Oorlelkleur van de hen: blauwachtig wit.

Wit: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 98 van de Algemene Kleurbeschrijving. Oorlelkleur van de haan: wit; enigszins rood doorlopen; snavelkleur blauwachtig wit.

Zilverpel: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 78 van de Algemene Kleurbeschrijving. Bij de haan is de smalle witte omzoming van de sikkels echter minder vereist. Oorlelkleur: wit, enigszins rood doorlopen; snavelkleur blauwachtig wit. Bij de hen is de onderborst aan de zijden iets gepeld. De peltekening op de rug en schouders is wat grover en de staartstuurveren zijn zwart met een lichte neiging tot tekening. De bovenste staarstuurveren zijn krachtig getekend. Oorlelkleur: wit, enigszins rood doorlopen; snavelkleur blauwachtig wit.

Noot

Ten aanzien van de peltekening bij Bresse hoenders wordt opgemerkt, dat de peltekening gevormd wordt door aan weerszijden van de veerschacht paarsgewijs liggende, langwerpige pelvlekjes in de vorm van tarwekorrels, twee tot vier aan iedere zijde van de schacht, waarvan alleen de bovenste paren zichtbaar zijn. Deze pelvlekjes liggen geheel vrij en dienen noch de schacht, noch de verrand te raken.

speciaalclub

overzicht kippenrassen

overzicht dwerghoenders