Wiggertaler Kleurstaart

c 06-17

CH 429

Land van oorsprong: Zwitserland, Het Wiggertal

Algemeen voorkomen: Vlot veldduiventype met bijna horizontale houding en puntkap.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Puntkap

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Vlot veldduiftype.

Middelhoog; bijna horizontale houding.

Fijn, iets gestrekt; steil oplopend voorhoofd.

Hoog aangezet, met de veren van de achterhals tot in de punt van de kap een scherpe, ononderbroken kam vormend.

Donkerbruin.

Smal, bleek tot lichtroze.

Middellang, slank; licht. Het verlengde van de snavellijn moet door de onderste helft van het oog lopen.

Fijn.

Middellang, slank.

Goed uitgesneden.

Matig breed, goed gerond.

Licht afhellend, matig breed.

Vleugeldracht normaal.

Naar verhouding lang, staartdracht normaal.

Middellang.

Glad aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, blauw, rood, geel.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren gelijkmatig, intensief, respectievelijk zuiver.

Zuiver witte staart; bovenstaartdek en kiel gekleurd; rechte kleurbegrenzing op de onderrug en aan de aars. Zwart, rood en geel met doorgekleurde, blauw met lichte buitenvanen van de buitenste staartpennen, bij blauw zwarte staartband met goed blauwe eindzoom.

Fouten:

Te grof of te klein lichaam; vlak voorhoofd, laagzichtig; diep aangezette of brede kap; inkeping in de nekkam; onzuivere staartkleur; sterk afwijkende tekening; onzuivere snavelkleur.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type, stand en houding

ü  Kleur 

ü  Tekening

ü  Kop

ü  Kap

Ringmaat:  8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Zwitserse kleurduiven