Noordkaukasische Postuurtuimelaar

c 06-19

SBI: RUS(D) / 872

Land van oorsprong: Rusland; noordelijk van de Kaukasus

Algemeen voorkomen: Middelgrote, laag gestelde, compacte duif met naar voren gedragen borst; vleugeldracht onder de omhoog gedragen staart; voetbevederd; licht sidderhalzig.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

Snavel

Neusdoppen

Hals

 

Borst

Rug

Vleugels

Staart

 

Benen

 

Bevedering

Middelgrote compacte duif.

Laag gesteld.

Breed, tamelijk steil oplopend gerond voorhoofd, licht afgevlakte bovenkop, schelpkap met of zonder rozetten.

Donker

Smal, licht.

Krap middellang; licht; bij gesnipte is een donkere bovensnavel toegestaan.

Klein en glad.

Vol uit het lichaam komend, naar boven toe dunner wordend; bij opwinding naar achteren gedragen (postuur) en licht sidderend.

Breed, goed gerond; naar voren gedragen.

Breed, heel kort, hol.

Kort, gesloten onder de staart gedragen.

Breder dan de borst, vlak tot licht hol, zonder gapingen; minstens 14 staartpen-nen; bij opwinding (postuur) sterk opgetrokken; lichte frisé toegestaan.

Kort, breed gesteld; middellange, dichte voetbevedering met goed ontwikkelde gierhakken.

Breed, kort, zacht; aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Wit-zwartstaart, wit-blauwstaart.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De zwarte kleur intensief.

Alleen de staart met boven- en onderstaartdek zwart, overige bevedering wit. Enkele witte veren in het onderstaartdek zijn toegestaan.

Fouten:

Smal of lang lichaam; hoge stand; te nauwe beenstand; ontbrekende sidderhals; smalle staart, slecht gesloten staart, te lage staartdracht; minder dan 14 staartpennen; vlak voorhoofd; te lange snavel; smalle, veerarme of onregelmatige kap; weinig ontwikkelde voetbevedering en gierhakken; schimmel in de staart, bijna geheel witte kiel.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Staart en staartdracht (postuur)

ü  Kop en hals (sidderen)

ü  Voetbevedering

ü  Kleur en tekening

Ringmaat: 10 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Fokkers Frisia