Augsburger bekerkamhoenders

   

Herkomst: Omstreeks 1880 in Duitsland, in de omgeving van Augsburg en het Schwarzwald gefokt.

Algemene indruk: Een middelzwaar, gestrekt landhoentype met een bekerkam.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

Kam

 

 

 

 

Snavel

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

Rug &

Zadel

Borst

Vleugels

Schouders

Staart

 

Achterlijf

Dijen

 

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Middellang, stevig, iets naar achteren afhellend gedragen.

Vrij breed met glad gezicht.

Begint bij de snavel als enkele kam, deelt zich na de 1e of 2e kamtand in twee helften, die zodanig van vorm zijn, dat een beker gevormd wordt. De beide kamhelften zijn voorzien van regelmatig verdeelde, niet te lange kamtanden en moeten achter weer vergroeid zijn om een beker te kunnen vormen. De gehele kam is middelgroot en wordt rechtop gedragen; rood.

Stevig, goed gebogen; leiblauw.

Middellang, goed gerond; rood.

Middelgroot, ovaal, glad; zuiver wit.

Donkerbruin, bij oude dieren bruinrood toegestaan.

Middellang, rechtop gedragen.

Rug breed, vrij lang, naar de staart toe iets smaller wordend. De rug helt iets af. Het zadel zonder kussen en met goed ontwikkeld behang.

Breed en vol, iets opgetrokken gedragen.

Middellang, goed aanliggend gedragen.

Vrij breed.

Lang met lange, goed gebogen sikkels, ruim middelhoog en wat gespreid gedragen. Veel goed ontwikkelde bijsikkels.

Goed ontwikkeld, bevedering niet los.

Middellang, komen gedeeltelijk uit de lichaamsbevedering te voorschijn. Aansluitend bevederd.

Loopbenen middellang, glad.

Vier tenen; leiblauw. Iets lichtere kleur van de uiteinden toegestaan.

Goed aansluitend en glanzend.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis. De hen draagt de staart wat lager dan de haan.

Ernstige fouten

Te tenger van bouw; korte rug; afwijkende kamvorm; erg onregelmatige kamtanden; te grote, sterk omvallende kam; voor de deling van de kam meer dan drie kamtanden; veel rood in de oorlellen; te laag gesteld.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  2,3 – 3 kg

Haan:  18 mm

Hen:  2 – 2,5 kg

Hen:  16 mm

Kleurslagen: Zwart

Kleur en beschrijving van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 99 van de Algemene Kleurbeschrijving.

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia