104b.

Parelgrijs koekoek

c 01-17

overzicht kleurslagen

·       Kleur en tekening van de haan

Elke veer is op een parelgrijze grondkleur, drie of viermaal licht boogvormig overdwars onderbroken door een vrijwel witte tekening, die niet scherp begrensd is. In de sierveren is het aantal dwarsbanden groter naar verhouding tot de lengte van de veer. In die veren, doch het meest in het hals- en zadelbehang, neigt de tekening naar een omgekeerde V. De koekoektekening moet over het gehele lichaamduidelijk waarneembaar en zo gelijkmatig mogelijk zijn.

De donskleur is licht parelgrijs.

·       Kleur en tekening van de hen

De hen is over het algemeen getekend als de haan, doch toont een minder duidelijk waarneembare tekening.

De donskleur is licht parelgrijs.

ü  Ernstige fouten

Anders gekleurde veren; te lichte grondkleur. Te smalle banden bij de hen of te brede banden bij de haan Gele aanslag in de sierveren van de haan. Wit in vleugels en staart bij de haan. Onvoldoende koekoektekening bij de hen.

o   Fouten

Iets te lichte of te donkere grondkleur. Veerschachten iets donkerder van kleur dan het veerveld. Te weinig tekening in de staart van de haan.