Amrocks

   

Herkomst: Rond 1870 in Amerika als nuthoen gecreëerd.

Algemene indruk: Een breed, middelhoog gesteld, krachtig hoen met een volle, diepe borst en goed aanliggende bevedering.

Vormbeschrijving:

Romp

Kop

Kam

 

Snavel

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

Rug &

Zadel

Borst

Vleugels

Schouders

Staart

 

Achterlijf

Dijen

Loopbenen

 

Tenen

Bevedering

Middellang, breed, diep en vol.

Middelgroot, gezicht onbevederd; rood.

Enkel, middelgroot, recht en rechtop met vier of vijf tanden, fijn van weefsel. De kamhiel mag de neklijn niet te veel volgen.

kort, goed gebogen; geel.

fijn van weefsel; glad, matig lang.

Langwerpig, glad; rood.

Levendig; oranjerood tot rood.

Middellang, rijk bevederd.

Middellang, breed over de gehele lengte. De rug wordt bijna horizontaal gedragen en gaat holrond over in de staartbevedering. Zadelbehang goed ontwikkeld.

Goed afgerond, breed en diep.

Middellang, goed aangetrokken gedragen.

Vlak in aanzet.

Brede staartaanzet; staartstuurveren middellang en breed en enigszins gespreid in een stompe hoek met de rug gedragen.

Breed en vol.

middellang, goed uit de lichaamsbevedering te voren komend.

Loopbenen middellang, breed en evenwijdig aan elkaar onder het lichaam geplaatst, onbevederd.

Vier tenen; geel.

glad aanliggende brede bevedering.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis.

Ernstige fouten

Te hoog, te laag of te nauw gesteld; sterk afhellende, te korte en smalle rug; sterk opgetrokken of te diepe borst; niet bij het ras behorende kopversierselen; smalle of spitse achterpartij; losse bevedering.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend; smalle bevedering.

Gewicht

Ringenmaat

Haan: 3 – 4  kg.

Haan:   22 mm

Hen:  2,5 - 3 kg.

Hen:   20 mm

Kleurslag: Gestreept

Kleur en tekening van de haan en hen

Zoals aangegeven onder nr. 107 van de Algemene Kleurbeschrijving.

Een iets donkere aanslag aan de loopbenen bij jonge hennen is toegestaan.

Noot

Bij de haan zijn de zwarte dwarsstrepen en de grijsachtige witte dwarsstrepen even breed.

Bij de hen zijn de zwarte dwarsstrepen breder, waardoor ze donkerder lijkt dan de haan.

speciaalclub

Overzicht kippenrassen

overzicht dwerghoenders