Noord-Hollandse hoenders

   

Herkomst: Nederland, omstreeks 1900 in Noord-Holland gecreëerd met behulp van o.a. Mechelse hoenders.

Algemene indruk: Zwaar, breed, iets gerekt vleesras met tamelijk losse bevedering.

Vormbeschrijving

Romp

 

Kop

 

Kam

 

 

Snavel

Kinlellen

Oorlellen

 

Ogen

Hals

 

Rug &

Zadel

 

 

Borst

Vleugels

Schouders

Staart

 

Achterlijf

Dijen

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Breed en diep, vrij lang; nagenoeg horizontaal, buik goed ontwikkeld en goed afgerond.

Groot, breed en diep; geringe keelwamontwikkeling; gezicht vol, fijn van weefsel; helderrood.

Enkel, recht en rechtop, goed ontwikkeld, met liefst 5 gelijkmatige insnijdin-gen; kamtanden aan de basis breed en naar boven puntig toelopend. Kam-hiel moet de buiging van de nek volgen zonder deze te raken; helderrood.

Middellang, krachtig, goed gebogen; licht hoornkleurig.

Middellang, van onderen goed afgerond, fijn van weefsel; helderrood.

Middellang, vrij smal, glad aanliggend, fijn van weefsel; helderrood, zonder enig wit.

Groot, levendig; oranjerood.

Middellang, goed gebogen, halsbehang matig ontwikkeld, maar voldoende vol om bij rug en schouders aan te sluiten.

Vrij lang, breed over de gehele lengte, iets afhellend naar achteren in een kortholle lijn overgaande in de staart; zadelbehang matig lang, doch tamelijk breed en goed aansluitend bij de staartdekveren; voldoende donsontwikke-ling.

Breed en diep, goed bevleesd, goed afgerond en naar voren gedragen.

Goed ontwikkeld, aangetrokken en vrijwel horizontaal gedragen.

Breed en rond.

Matig ontwikkelde stuurveren, tamelijk gespreid en vrij hoog gedragen; sik-kels middellang en dekken de stuurveren goed af; vrij korte staartdekveren.

Diep, breed en goed gerond met volle donspartij.

Vrij lang, krachtig ontwikkeld, goed bevleesd.

Benen krachtig, maar niet te lang, tamelijk wijd geplaatst; onbevederd; 4 krachtige tenen; vleeskleurig tot licht parelgrijs.

Vrij vlak aanliggend, normaal ontwikkeld, rijke donspartij.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis.

Ernstige fouten

Te zwakke lichaamsbouw; onvoldoende borstbreedte en –diepte; te grove kopversierselen, veel wit in de oorlellen, voetbevedering.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend, bovendien veel keelwamontwik-keling.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  3,5 – 4 kg

Haan:  22 mm

Hen:  2,75 – 3,25 kg

Hen:  18 mm

Kleurslagen:

Koekoek

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 104 van de Algemene Kleurbeschrijving.

Kleur en tekening van de haan. Elke veer is op donker blauwgrijze grondkleur, drie of viermaal licht boogvormig overdwars onderbroken door een licht blauwgrijze tekening, welke niet begrensd is. De rest van de beschrijving nr. 104 blijft ongewijzigd hier gelden, maar de geplaatste noot is hier niet van toepassing. (jan. 2013)

speciaalclub

overzicht kippenrassen

rassen CH2018