Thurgauer Witstaart

c 06-17

CH 428

Land van oorsprong:  Zwitserland, kanton Thurgau

Algemeen voorkomen: Vlot veldduiventype, met bijna horizontale houding en puntkap.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Puntkap

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Vlot veldduiftype.

Middelhoog; bijna horizontale houding.

Fijn, iets gestrekt; steil oplopend voorhoofd.

Hoog aangezet, met de veren van de achterhals tot in de punt van de kap een scherpe, ononderbroken kam vormend.

Donkerbruin.

Fijn, kleur onopvallend.

Middellang, slank; afhankelijk van de veerkleur licht tot zwart. Het verlengde van de snavellijn moet door de onderste helft van het oog lopen.

Fijn.

Middellang, slank.

Goed uitgesneden.

Matig breed, goed gerond.

Licht afhellend.

Vleugeldracht normaal.

Naar verhouding lang, staartdracht normaal.

Middellang.

Glad aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, bruin, rood, geel;

Ø  Blauw ongeband, blauw zwartgeband, blauw gekrast;

Ø  Blauwschimmel (Katzgrau = “kattegrijs”);

Ø  Zwart-, bruin-, rood-, geel- en blauw witgeband;

Ø  Zwart-, bruin-, rood-, geel- en blauw witgeschubd (zwart- en bruin witgeschubd met of zonder vinkentekening).

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren gelijkmatig, intensief, respectievelijk zuiver.

Banden schoon, doorlopend en gescheiden; blauw met witte banden met smalle zwarte bandzoom; gekrast en witgeschubd met bij voorkeur regelmatig vleugelpatroon. Blauwschimmel (kattegrijs) met lichte groenglans in de halsbevedering, grondkleur met fijne pepering en lichte veerzoom. Staartveren met bovenstaartdek en kiel wit. De overige bevedering gekleurd. Rechte, scherpe kleuraftekening op de onderrug.

Fouten:

Te fors of te klein lichaam. vlak voorhoofd; laag aangezette, scheve of brede kap; inkeping in de nekkam; laagzichtig; matte of onzuivere kleur; erg afzettende buikkleur, te lichte buikkleur bij “kattegrijs”; roest in vleugelpatroon; zichtbare derde band; sterk afwijkende tekening.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type, stand en houding

ü  Kleur 

ü  Vleugelpatroon

ü  Tekening

ü  Kop

ü  Kap

Ringmaat:  8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Zwitserse kleurduiven