Timisoara Tuimelaar

c 06-19

SBI: RO(D) / 856

Land van oorsprong: Roemenië, de stad Timisoara.

Algemeen voorkomen: Nauwelijks middelgroot, gedrongen, krap middelhoge stand, licht afhellende houding en hoge schelpkap.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Nauwelijk middelgroot, gedrongen.

Krap middelhoog’licht afhellende houding.

Van terzijde gezien enigszins langwerpig met matig gewelfde schedel, breed licht gewelfd voorhoofd en het achterhoofd omsluitende , hoog aangezette kap met of zonder rozetten met aan weerszijden gelijke begrenzing.

Parelkleurige iris, rode adertjes toegestaan.

Glad bleek; bij rood en geel is licht rozig toegestaan.

Middellang, breed aangezet; bij zwart, blauw en koperkleurig donker; bij rood en bij geel licht; bij dun hoornkleurig.

Zwak ontwikkeld, glad.

Gedrongen, vol in de romp overgaand.

Krachtig, goed gerond, naar voren tredend.

Breed, kort, licht afhellend.

Gesloten, vleugeldracht normaal.

Middellang, staartdracht normaal.

Tamelijk kort, nagelkleur onbelangrijk.

Vol, aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, zilver, rood, dun, geel, blauw, koperkleurig en zilver.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Kop, hals en schouderbevedering (hart) wit; de borst vanaf net onder de vleugelboegen licht getijgerd, donker verlopend naar de buik; buik, dijen, staart met onder- en bovenstaartdek alsmede de slag- en mantelpennen met hun dekveren gekleurd; de rug getijgerd tot donker; het voorste deel van de vleugeleschilden wit gevlekt, zo mogelijk op beide vleugelschilden gelijk (iets donkerder of lichter toegestaan).

Koperkleurig: Kastanjebruin, staart blauwzwart met bruine vlekken en zwarte staartband. De slagpennen aan de uiteinden zwart.

Fouten:

Te groot, lang of smal lichaam, afwijkende kopvorm; te laag aangezette kap; te lange, te korte of te dunne snavel; sterk afwijkende snavelkleur; afwijkende gekleurde oogranden; slechte vleugeldracht, brede of hol gedragen staart; ernstige tekeningfouten, witte veren tussen slag- en staartpennen; bij gesloten vleugels of staart zichtbare schimmel in slag- en/of staartpennen.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Kop

ü  Kap

ü  Kleur en tekening

ü  Ogen en oogranden

Ringmaat:  7 mm.

speciaalclub

duivenrassen

tuimelaars/hoogvliegers S-Z