Appenzeller spitskuiven

c 12-17

 

Herkomst: Zwitserland.

Algemene indruk: Flink ontwikkeld landhoentype met enigszins opgerichte houding; nagenoeg middelhoge beenstelling en een speciale kuifvorm

Vormbeschrijving:

Romp

Kop

Kam

 

Kuif

 

 

Snavel

 

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

 

Rug & Zadel

Borst

Vleugels

 

Schouders

Staart

 

 

Achterlijf

Dijen

 

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Breed, gestrekt van vorm, voldoende diep.

Iets langwerpig, eerder klein dan middelgroot; gezicht levendig rood.

Tweehoornig, bestaande uit twee middelgrote, kegelvormige hoorntjes, vrijwel rechtop of iets V-vormig midden op de kop staand; fijn van weefsel, levendig rood.

Een zgn. “spits- of helmkuif”, bestaande uit nauwelijks middellange spitse veren, groeiende uit een kleine schedelverhoging, goed aaneengesloten en enigszins naar voren buigend.

Vrij krachtig, licht gebogen, met grote opengespalkte neusgaten; blauwachtig licht hoornkleurig.

Middellang, fijn van weefsel; levendig rood.

Middelgroot, ovaal; zuiver wit.

Levendige uitdrukking; donkerbruin.

Middellang, licht gebogen; halsbevedering vol tot op de schouders en rug reikend.

Recht en van voldoende lengte; enigszins overdwars gerond over de schouders, iets aflopend naar de staart. Zadelbehang goed ontwikkeld.

Breed en fraai gewelfd en vrij hoog gedragen.

Groot en tamelijk lang, goed aangetrokken tegen het lichaam gedragen; bij de haan de vleugeleinden schuilgaande onder het zadelbehang.

Vrij breed.

Goed ontwikkeld en vol bevederd; staartstuurveren enigszins gespreid gedragen; sikkels goed ontwikkeld en fraai aansluitend bij het zadelbehang; staartdracht ongeveer een rechte hoek vormend met de iets aflopende rug.

Normaal ontwikkeld.

Slank, middellang; gesloten bevederd en voldoende uit de lichaamsbevedering tevoorschijn tredend.

breed uit elkaar en recht onder het lichaam geplaatst; middellang en fijn van bouw; Vier tenen, vrij lang; leiblauw.

Gesloten met normale donspartij.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis. Bij de hen wordt onder een stompe hoek de staart iets lager gedragen.

Ernstige fouten

Veel te hoog of veel te laag gedragen staart; geheel onvoldoende sikkelveerontwikkeling; te kleine kuif.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  1.5 – 1,8 kg

Haan:  16 mm

Hen:  1,2 – 1,5 kg

Hen:  15 mm

Kleurslagen:

Zilver zwartgeloverd (getoept)

Kleur en tekening van de haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 83 van de Algemene Kleurbeschrijving, met dien verstande, dat de tekening minder zwaar geloverd is dan bij de overeenkomstige Hollandse Hoenders. De lovers zijn niet zo rond van vorm, maar mogen ook niet ontaarden in ’n hoefijzervorm. Aangezien er meer ruimte is tussen de kleinere lovers (getoept) is het totaalbeeld van de veerkleur veel witter dan bij het als voorbeeld aangehaalde ras.

Goud zwartgeloverd (getoept)

Kleur en tekening van de haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 82 van de Algemene Kleurbeschrijving, met hetzelfde verschil als genoemd bij de zilver zwartgeloverde.

Staart: Staartstuurveren goudbruin met zwarte lovers. Zwarte staartstuurveren doormengd met goudbruin is toegestaan.

Citroen zwartgeloverd (getoept)

Kleur en tekening van de haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 82 van de Algemene Kleurbeschrijving, met hetzelfde verschil als genoemd bij de zilver zwartgeloverde. De goud-bruine grondkleur is hier vervangen door citroengeel. Staartstuurveren citroenkleur met zwarte lovers. Zwarte staartstuurveren doormengd met citroenkleur is toegestaan.

Zwart

Kleur en tekening van de haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 99 van de Algemene Kleurbeschrijving

speciaalclub

overzicht kippenrassen

overzicht dwerghoenders