Hamburger Tuimelaar

c 03-17

D899

Land van oorsprong: Duitsland, Hamburg

Algemeen voorkomen: Compacte duif met lage stand en licht afhellende houding, ronde kop, kortsnavelig, met en zonder schelpkop.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Compacte kortsnavelige duif

Lage stand, licht afhellende houding.

Breed, gewelfd voorhoofd, goed gerond, ongekapt of met aanliggende schelpkap met goed ontwikkelde rozetten.

Parelkleurig.

Relatief breed, fijne structuur; bleek tot bleekrood.

Vrij kort, breed aangezet, goed naar beneden gericht, stomp, gesloten; vleeskleu-rig; bij blauw en blauwzilver is donkere snavel toegestaan.

Fijn.

Gedrongen en licht naar achteren gebogen.

Breed, gerond, iets naar voren tredend.

Tamelijk kort, licht afhellend.

Aanliggend; vleugeldracht normaal.

Kort; staardracht normaal.

Kort.

Goed ontwikkeld; brede veren, maar niet lang.

Kleurslagen:

Ø  Wit;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, blauw-, blauwzilver- en geelzilver geëksterd;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, blauw- en blauwzilver kleurstaart;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, blauw-, blauwzilver-,  geelzilver- en blauw gekrast witstaart;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, blauw-, blauwzilver- en geelzilver witpenwitstaart.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren”in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Geëksterd: blauw, blauwzilver en geelzilver zonder donkere “schaduw” aan de hals; volle ekster-tekening (geen slab of witte kop), het hart niet te breed (overbouwd) en niet te smal; scherpe af-scheiding ook op de borst en aan de staart.

Kleurstaart: wit tot aan de staart; scherp afgetekend.

Witstaart: blauw, blauwzilver en geelzilver zonder donkere “schaduw”aan de hals; gekleurd tot aan de staart; onder- en bovenstaartdek wit.

Witpenwitstaart: blauw, blauwzilver en geelzilver zonder donkere “schaduw”aan de hals; aan elke vleugel 6-10 aaneengesloten buitenste slagpennen wit; duimveren gekleurd gewenst. De staart, inclusief boven en onderstaartdek, zuiver wit.

Fouten:

Grof of lang lichaam; hoekige kop; te lange snavel, aangelopen snavel bij wit en kleurstaart; rode oogranden; onzuivere kleur; slechte banden; ermstige tekeningfouten; minder dan 6 of meer dan 10 witte slagpennen; verschil meer dan 2.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Kop en snavel

ü  Type en stand

ü  Ogen en eventuele kap

ü  Kleur en tekening

Ringmaat: 7 mm

speciaalclub

duivenrassen

hoogvliegers/tuimelaars E-K