Zuidduitse Monnikduif - voetbevederd

c 03-20

D 436

Land van oorsprong: Zuid-Duitsland

Algemeen voorkomen: Krachtig, veredeld veldduiventype met krap middelhoge stand en bijna horizontale houding, schelpkap en dichte middellange voetbevedering.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

Snavel

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Krachtig, veredeld veldduiftype.

Krap middelhoog; bijna horizontale houding.

Tamelijk breed, met gewelfd voorhoofd en vrijstaande, hoog zittende schelpkap, begrensd door rozetten.

Donker.

Smal, licht tot rood, rood wordt nagestreefd.

Middellang, licht.

Glad, wit bepoederd.

Middellang.

Goed uitgesneden.

Breed, goed gerond.

Breed in de schouders, licht afhellend.

Vleugeldracht normaal.

Tamelijk lang, staartdracht normaal.

Kort, korte, dichte, geronde voetbevedering met gierhakken.

Goed ontwikkeld, glad aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, rood en geel zonder banden, blauw ongeband;

Ø  Zwart- en blauw witgeband;

Ø  Zwart- en blauw witgeschubd.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver; banden smal en lang, bij blauw zwartgezoomd; de kap altijd gekleurd; monniktekening: kop, aan elke vleugel 8 -10 aaneengesloten buitenste slagpennen, voetbevedering en staart (en bij geval banden en schubpatroon) wit. Overige bevedering (inclusief de buik tot aan de staartinplanting en onderrug tot aan de stuit gekleurd.

Fouten:

Klein lichaam; te hoge stand; smalle of scheve kap; ontbrekende of verkeerd geplaatste rozet-ten; schamele voetbevedering; matte of onzuivere kleur; witte aars; te diepe of onregelmatige kopaftekening; korte, gekartelde of roestige banden; erg onregelmatig schubpatroon; niet correcte aftekening van het kleurveld op onderrug en bij de aars; aan elke vleugel minder dan 8 of meer dan 10 witte slagpennen; meer dan twee witte pennen verschil. Meer dan 1 witte of ontbrekende duimveer.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Grootte

ü  Kleur

ü  Tekening

ü  Kap

ü  Voetbevedering

ü  Oog- en snavelkleur.

Ringmaat:  10 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Zuidduitse kleurduiven