Aseels

   

Herkomst: Aseels vormen een groep van de oudst bekende Aziatische Vechthoenderrassen, waarin verschillende typen en groottes voorkomen. Zij bestonden waarschijnlijk reeds voor het begin van de Christelijke jaartelling.

Algemene indruk: Breed en diep van bouw met korte, brede kop, breed uitstaande, hoog gedragen schouders. Houding en oogopslag uitdagend.

Vormbeschrijving:

Romp

Kop

 

Kam

Snavel

 

Kinlellen

 

Oorlellen

Ogen

Hals

Rug &

Zadel

Borst

Vleugels

Schouders

Staart

 

Achterlijf

Dijen

Loopbenen

 

 

Tenen

Bevedering

Zeer kort en breed, eivormig, doch wat afgeplat. Opgericht tot zeer opgericht gedragen.

Klein, kort, breed tussen de ogen; wenkbrauwen krachtig ontwikkeld; gezicht vast van weefsel; rood.

Drierejig, klein, stevig en laag op de kop geplaatst, vast van weefsel rood.

Kort, zeer krachtig, tamelijk gebogen; ondersnavel dik en vrijwel recht; geel of geelachtig hoornkleurig.

Ontbreken nagenoeg of zijn slechts in beginsel aanwezig en gescheiden door een dikke, vrijwel onbevederde, niet te sterk ontwikkelde keelwam.

Klein, langwerpig, fijn van weefsel; rood.

Groot, stoutmoedig, uiteenlopend van parelkleurig wit tot geel of tot lichtrood.

Rond, hard, gespierd en krachtig, vrij kort tot middellang, over de gehele lengte even dik, van achteren licht gebogen, ingeplant tussen hoge geprononceerde schouders. Halsbehang kort, van achteren nauwelijks tot het onderste gedeelte van de hals reikend.

Breed aan de schouders, kort, recht zonder neiging tot overlangse ronding, naar achteren iets smaller wordend.

Breed, kort en plat, krap bevederd, zodat het borstbeen soms ten dele zichtbaar wordt.

Krachtig, kort, iets naar beneden gedragen, flink afstaand aan de boeg.

Zeer breed en hoog aangezet.

Kort, enigszins afhangend; stuurveren hard en smal; sikkels smal, hard en kort; staartdekveren kort spaarzaam en vast.

Weinig ontwikkeld.

Vrij kort, rond, dik engespierd. Krap bevederd.

Breed uit elkaar geplaatst, van voren gezien recht, hielgewricht veerkrachtig, tamelijk kort, doch zonder overdrijving, van voren rond, daar duidelijk breder dan aan de achterzijde van het loopbeen met glad aanliggende schubben.

Vier tenen; kort, krachtig, geel; achterteen naar achteren geplaatst; nagels kort en recht.

Smal, kort, hard en glad aanliggend over het hele lichaam; krappe donsontwikkeling.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis.

Ernstige fouten

Verkeerde beenstelling of te hoge beenstelling; te smalle bouw; te hoge staartdracht; te losse bevedering; smalle loopbenen; te lange en te zwakke snavel; aanmerkelijk te groot of te klein van stuk; onvoldoende harde spieren.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Gewicht

Ringenmaat

Haan: 2,5 – 3  kg.

Haan:   20 mm

Hen:  2 – 2,5 kg.

Hen:   18 mm

Kleurslag: Tarwe

Kleur en tekening van de haan en hen

Zoals aangegeven onder nr. 28 van de Algemene Kleurbeschrijving. De kleur van het hals- en zadelbehang van de haan is echter warm donkerrood. De halskraag van de hen is donker warm bruinrood. Borst, buik en dijen zijn licht bruinachtig tarwegrijs. Rug, vleugels en staart zijn donkerder met een meer bruinachtige tint.

Wildkleur

Kleur en tekening van de haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 1 van de Alg. Kleurbeschrijving.

Patrijsbont

Kleur en tekening van de haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 27 van de Alg. Kleurbeschrijving.

Wit

Kleur en tekening van de haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 98 van de Alg. Kleurbeschrijving.

Noot:

Bij de keuring van dit ras dient allereerst op voldoende rasadel te worden gelet, er moet rekening mee worden gehouden, dat Aseels vóór alles vormvogels zijn. Kleur en tekening komen pas op de tweede plaats.

speciaalclub

Overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia