Oudduitse Moorkop

c 02-17

D 479

Land van oorsprong: Duitsland, Saksen.

Algemeen voorkomen: Krachtig, diepgesteld veldduiventype met bijna horizontale houding, met goed ontwikkelde voetbevedering; ongekapt of met goed ontwikkelde, bijzondere schelpkap.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

 

Bevedering

Krachtig, diepgesteld veldduiftype.

Laag; bijna horizontale houding.

Langwerpig met zo mogelijk een dwarsscheiding in de nek of ongekapt.

Donker.

Smal, kleur onopvallend.

Middellang; zwart bij zwart en blauw, licht hoornkleurig bij rood en vleeskleurig bij geel.

Middellang, aan de basis fors, naar de kop toe dunner wordend.

Goed uitgesneden.

Breed; goed gerond, diep en naar voren tredend gedragen.

Lang, breed in de schouders, licht afhellend.

Krachtig, breed, vleugeldracht normaal.

Lang, staartdracht normaal.

Goed ontwikkelde, middellang; voetbevedering, met brede, zijwaarts groeiende veren, goed overbouwd, gerond, gesloten en aansluitend aan de gierhakken.

Rijk, goed aansluitend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, blauw, rood en geel.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De lakkleuren intensief en zuiver, blauw licht en gelijkmatig.

De kop, voorhals, borst en staart met boven- en onderstaartdek (kiel) gekleurd. De kap, achter-hals en overige bevedering wit. Kleurgrenzen scherp.

Fouten:

Klein lichaam; hoge stand; onzuivere kleur; schimmel in de staart of kiel; te korte slab; gekleurde veren in de hap of op de achterhals; korte sprietige, naar voren stekende, onderbroken of ernstig beschadigde voetbevedering; slecht afgedekte rug; smalle, dunne of hoog aangezette kap; sterk aangelopen snavel bij rood en geel.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Grootte

ü  Tekening

ü  Kleur

ü  Voetbevedering

ü  Kap

ü  Oog- en snavelkleur

Ringmaat:  11 mm.

speciaalclub

duivenrassen

kleurduiven