Zuidduitse Sproetkop

c 02-17

D 433

Land van oorsprong: Zuid-Duitsland

Algemeen voorkomen: Krachtig, veredeld veldduiventype met krap middelhoge stand en bijna horizontale houding.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Krachtig, veredeld veldduiftype.

Krap middelhoog; bijna horizontale houding.

Langwerpig gerond met gewelfd voorhoofd; ongekapt.

Oranje.

Smal, donker.

Middellang, zwart.

Glad en wit bepoederd.

Middellang, vol uit de borst komend en naar de kop toe slanker wordend.

Goed uitgesneden.

Breed, goed gerond.

Breed, licht afhellend.

Vleugeldracht normaal.

Lang, staartdracht normaal.

Kort; nagels zwart

Goed ontwikkeld, glad aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart.

Kleur en tekening:

Grondkleur over het hele lichaam glanzend zwart; de kop tot ca. 2 cm onder de snavel wit gespikkeld, met toename van de leeftijd lichter wordend; op het voorhoofd een goed zichtbare voorhoofdsvlek.

Fouten:

Klein Lichaam, te hoge stand; matte of bruinachtige bevedering; schimmelige of geheel witte veren op elke andere plaats dan aan de kop; geheel witte kop; te ver naar beneden reikende tekening; te lichte snavel; veerstoppels op de voeten; lichte nagels; lichte oogranden.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Grootte

ü  Kleur

ü  Tekening

ü  Oog- en snavelkleur

Ringmaat:  8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Zuidduitse kleurduiven