Engelse Ekstertuimelaar

c 03-17

GB 807

Land van oorsprong: Engeland

Algemeen voorkomen: Zeer lange, slanke duif met lange hals en lange, sterke benen, lange horizontale kop en snavel. Sterk afhellende houding. Staart vrij van de grond.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

 

 

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

 

Neusdoppen

Hals

 

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Zeer lange, slanke duif.

Hoog; sterk afhellende houding.

HooHorizontaal gedragen; lang en smal; lange voorkop; de belijning vanaf de snavelpunt geleidelijk en licht gewelfd naar het hoogste punt van de schedel, daarna met een vloeiende ronding overgaand in de nek. Vanaf de snavelbasis zich geleidelijk verbredend zonder kneep en goed gevuld tot het breedste punt van de schedel.

Parelkleurige iris.

Smal en vuurrood.

Lang en tamelijk krachtig, de beide snavelhelften ongeveer even zwaar; zonder snaveldruk; bleek tot roze, bij zwart, blauw, blauwzilver en dun is een donkere snavelstip toegestaan.

Fijn en glad aanliggend; de belijning niet verstorend.

Lang, slank en recht, slechts zeer geleidelijk naar de schouders in dikte toenemend.

Goed uitgesneden.

Smal en hoog gedragen.

Sterk afhellend, met de staart een rechte lijn vormend.

Smal, kort en hoog aangezet, los aanliggend en op de staart rustend.

Smal, staartdracht normaal.

Lang en krachtig; achterwaarts ingeplant.

Stak aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, rood, dun, blauw, blauwzilver.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren”in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Kop, hals, borst, schouders, rug, staart met onder- en bovenstaartdek gekleurd, overige bevede-ring wit. Borstaftekening ongeveer bij het begin van het borstbeen scherp en recht; rug- en schouderaftekening iets over de vleugels reikend. Staart bij de aars scherp afgetekend.

Fouten:

Te grof lichaam; te korte hals, benen of voorkop; te vlakke stand; geknepen voorhoofd; afwijkende oogkleur; te dunne snavel; te dikke hals, duidelijke halsknobbel; sterke keelwam; afwijkende staartdracht; sterk afwijkende kleur of tekening.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Kop en snavel

ü  Hals en benen

ü  Ogen en oogranden

ü  Kleur en tekening

Ringmaat: 9 mm.

speciaalclub

duivenrassen

hoogvliegers/tuimelaars E-K