Oudduitse Kropper

c 02-17

D 301

Land van oorsprong: Duitsland

Algemeen voorkomen: Zeer groot, lang en levendig met grote ballon. Laag gesteld; voorpar-tij opgericht, maar niet te steil. De rug moet vanaf de kop via de nek tot en met de staart een opvallende booglijn vormen.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Neusdoppen

Hals

Ballon

 

Borst

Rug

 

Vleugels

 

Staart

Benen

 

Bevedering

Zeer groot, lang, levendig type.

Laag; voorpartij opgericht.

Tamelijk lang, hoog voorhoofd, achterkop goed afgerond.

Donker bij wit, bij de overige kleurslagen oranje.

Bij voorkeur fijn; kleur niet van belang.

Middellang en krachtig; kleur conform de bevedering.

Niet te grof.

Lang, opdat er ruimte is voor een grote ballon.

Groot, ovaal tot rond, met naar de kop toe de grootste omvang. De ballon moet zich bij voorkeur aan de buik licht afzetten zonder taille te tonen.

Breed; lang borstbeen.

Lang en hol; de ruglijn geeft de Oudduitse kropper de voor dit ras zo karakteris-tieke “Schwung”.

Zeer lang, gesloten, op de staart gedragen, mogen iets voorbij het staarteinde reiken.

Lang; de breedte van de voorpartij benaderend.

Kort, voeten onbevederd, dijen door buikbevedering bedekt; zo mogelijk midden onder het lichaam staand.

Lang; aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Wit, zwart, rood, geel, aszilver;

Ø  Blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, geelzilver geband;

Ø  Blauw- en blauwzilver ongeband;

Ø  Blauw-, roodzilver- en geelzilver gekrast, geleeuwerikt;

Ø  Zwart-, rood-, geel- en blauw donker getijgerd;

Ø  Zwart-, rood-, geel- en blauw licht getijgerd;

Ø  Zwart-, rood-, geel- en blauw zwartgeband witpen;

Ø  Zwart sproetkop.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Aszilver: licht, zonder banden en zonder rossige zweem (“roest”) op borst of vleugelschilden.

Getijgerde: zo mogelijk gelijkmatig getekend.

Fouten:

Te weinig actie; te kort lichaam; te korte hals; slecht ontwikkelde ballon; buikblazen; te steile stand met rechte rug; niet correcte vleugeldracht; duidelijke sabelpennen.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Grootte, type en stand

ü  Actie

ü  Halslengte

ü  Ballon

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:    9 mm.

speciaalclub

duivenrassen

kropperrassen