Exhibition Homer

c 02-21

 SBI: GB / 29

Land van oorsprong: Engeland

Algemeen voorkomen: Middelgrote, goed uitgebalanceerde duif met middelhoge stand, opgerichte houding, gestrekte hals en horizontaal gedragen kop en snavel.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

 

 

Neusdoppen

 

Hals

Keel

Borst

Rug

 

Vleugels

Staart

Benen

 

 

Bevedering

Middelgrote, uitgebalanceerd type.

Middelhoog; opgerichte houding.

Fors en krachtig, van boven gezien wigvormig, lang gezicht, snavel en voorhoofd vormen een rechte lijn, achterhoofd hoekig.

Parelkleurig.

Smal, glad, het oog correct omsluitend, kleur conform de bevedering.

Krachtig en kort, onder- en bovensnavel van gelijke dikte, stomp aan de punt en goed gesloten. De verlengde snavellijn van de snavelpunt horizontaal, door de onderkant van het oog lopend. Kleur conform de bevedering.

Fijn en glad, smal en zuiver “V”-vormig, niet boven de rechte schedellijn uitkomend.

Krachtig, naar boven toe smaller verlopend.

Scherp uitgesneden.

Breed en vol, iets naar voren gedragen.

Breed, niet te lang, naar alle kanten goed afgerond, naar de staart toe smaller wordend.

Kort en krachtig; slagpennen breed en kort; vleugeldracht normaal.

Kort, staartdracht normaal.

Middellang, krachtig met goed gespreide tenen, in het enkelgewricht licht gebogen; naar achteren en niet te dicht bij elkaar geplaatst. Nagelkleur conform de bevedering.

Glad en strak aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Donker, dominant rood, dominant geel, wit, zwart;

Ø  Blauw ongeband;

Ø  Blauw zwartgeband, roodzilver geband, blauwzilver donkergeband, geelzilver geband;

Ø  Blauw-, roodzilver-, blauwzilver- en geelzilver gekrast;

Ø  Blauw donkergekrast;

Ø  Blauwschimmel, blauwzilverschimmel.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleurslagen zuiver met goed afgetekend vleugelpatroon..

Fouten:

Lang, smal lichaam; lange staart; gedeukte of gebogen schedellijn; geknepen en/of kort gezicht; naar beneden gerichte snavel; dunne snavel; grove neusdoppen; grove losse oogranden; andere dan parelogen; keelwam; witte rug; losse bevedering.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Kopvorm, kophouding en snavel

ü  Neusdoppen

ü  Ogen en oogranden

ü  Type, stand en houding

ü  Bevedering

ü  Kleur

Ringmaat:   10 mm.

speciaalclub

duivenrassen

vormduiven