Thurgauer Schildduif

c 06-20

CH 427

Land van oorsprong:  Zwitserland, kanton Thurgau

Algemeen voorkomen: Vlot veldduiventype, met middelhoge stand, bijna horizontale houding en puntkap.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Puntkap

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Vlot veldduiftype.

Middelhoog; bijna horizontale houding.

Fijn, iets gestrekt; steil oplopend voorhoofd.

Hoog aangezet, met de veren van de achterhals tot in de punt van de kap een scherpe, ononderbroken kam vormend.

Donkerbruin.

Smal, fijn, bleek tot lichtroze.

Middellang, slank; vleeskleurig. Het verlengde van de snavellijn moet door de onderste helft van het oog lopen.

Fijn.

Middellang, slank.

Goed uitgesneden.

Matig breed, goed gerond.

Matig breed, licht afhellend.

Vleugeldracht normaal.

Naar verhouding lang, staartdracht normaal.

Middellang.

Glad aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, rood, geel, bruin;

Ø  Blauw-, blauwzilver ongeband;

Ø  Blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, geelzilver geband;

Ø  Blauw-, blauwzilver-, roodzilver- en geelzilver gekrast;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, blauw- en blauwzilver witgeband;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, blauw- en blauwzilver witgeschubd.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren gelijkmatig, intensief, respectievelijk zuiver.

Banden schoon, lang en gescheiden; gekrast en geschubd met bij voorkeur regelmatige schildtekening; alleen het vleugelschild met de duimveren gekleurd; de overige bevedering en 8 – 10 buitenste slagpennen wit.

Fouten:

Te fors of te klein lichaam; vlak voorhoofd; laag aangezette, scheve of brede kap; inkeping in de nekkam; laagzichtig; matte of onzuivere kleur; minder dan 8 of meer dan 10 buitenste witte slagpennen; meer dan tezamen één witte of ontbrekende duimveer; zichtbare derde band; gekleurde veren aan dijen en buik.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type, stand en houding

ü  Kleur 

ü  Vleugelpatroon

ü  Tekening

ü  Kop

ü  Kap

Ringmaat:  8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Zwitserse kleurduiven