Show Racer

c 02-17

 

Land van oorsprong: Verenigde Staten van Amerika

Algemeen voorkomen: Ruim middelgrote, krachtige duif met trotse, opgerichte houding (ca. 450) breed in de schouders, naar de staart toe versmallend, gevulde kop met goed gewelfde bovenkopbelijning tot aan de stompe snavelpunt.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

 

 

Ogen

 

Oogranden

Snavel

 

 

Neusdoppen

 

 

 

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Royaal middelgroot, krachtig type.

Laag; opgerichte houding.

Krachtig, brede schedel, die van boven en van opzij gezien, vanaf de snavelpunt met een goed gewelfde onderbroken booglijn over de achterkop in de hals overgaat, zonder druk of kneep, het hoogste punt boven de ogen met voldoende schedelhoogte.

Helder, donkerrood tot kastanjebruin, donker bij wit. Bij bruine zijn lichtere ogen toegestaan.

Smal en fijn, aan de voorkant iets breder; kleur conform de bevedering.

Middellang, krachtig en stomp. Boven en ondersnavel nagenoeg even dik. De snavellijn door de pupil, de ondersnavellijn horizontaal. Kleur conform de bevedering.

Middelgroot, hartvormig, fijn en glad; vloeiend ingebouwd zonder naar boven en naar opzij buiten het kopprofiel te treden. Op de bovensnavel bij voorkeur gesloten. Bij overjarige dieren zijn wat grovere neusdoppen en onderwrat toegestaan.

Middellang, aan de basis krachtig, naar de keel toe weinig versmallend.

Goed uitgesneden.

Breed en vol, goed gerond en opgetrokken gedragen.

Breed en vlak in de schouders, naar de staart toe wigvormig.

Krachtig, met duidelijk zichtbare vleugelboegen; vleugeldracht normaal.

Naar verhouding kort, staartdracht normaal. Mag de bodem niet raken.

Krachtig. Krap middellang, gehoekt; nagelkleur conform de bevedering.

Strak aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Wit, zwart; dun, donker, indigo donker, (dominant) rood, (dominant) geel, andalusisch blauw;

Ø  Blauw-, blauwzilver-, roodzilver-, geelzilver-, indigo ongeband;

Ø  Blauw zwartgeband, roodzilver geband, blauwzilver donkergeband, geelzilver geband, indigo geband, indigo fokzuiver geband;

Ø  Blauw-, roodzilver-, blauwzilver- , geelzilver- indigo-, indigo fokzuiver gekrast;

Ø  Blauw-, blauwzilver-, roodzilver-, geelzilver-, indigo donkergekrast;

Ø  Blauw-, roodzilver-, blauwzilver- en geelzilver schimmel, indigo schimmel geband;

Ø  Bont in alle kleurslagen (alleen bont vermelden).

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Bij rood- en geelzilvers is enige schimmel in de halsbevedering toegestaan.

Indigo donkergekraste hebben een rood- of bruinachtig vleugelschild. Schimmels met banden.

Fouten:

Lichaam te klein, te lang of te smal; vlakke borst; te horizontale en/of te hoge stand; te ronde of te vlakke kopbelijning; volle keel; dunne snavel; lichte oogkleur; grove neusdoppen; grove oogranden; bevederde loopbenen; losse bevedering; slechte kleur en tekening.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type, stand en houding

ü  Kopvorm en snavel

ü  Oogkleur en oogranden

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:   9 mm.

speciaalclub

duivenrassen

vormduiven