91.

Zilverporselein

c 01-17

overzicht kleurslagen

Noot: Naarmate de dieren van de porseleinkleurslag varianten ouder worden, zal de hoeveelheid wit in het tekeningpatroon toenemen. Dieren van twee jaar oud hebben doorgaans de beste kleurverdeling.

·       Kleur en tekening van haan en hen

De okerbruine grondkleur van porselein is hier vervangen door zilverwit.

De zwarte en witte tekening op het einde van de veer stemt geheel overeen met die van porselein.

Donskleur: grijs.

ü  Ernstige fouten bij haan en hen

Te sterke ontwikkeling van de zwarte lovertekening in de borst van de haan, te weinig tekening in de borstveren; grove witte pareltekening; geheel verwaterde tekening; te weinig pareling.

o   Fouten bij haan en hen

Iets te veel wit bij overjarige en oudere dieren; schachtstreeptekening in hals.