Plymouth Rocks

   

Herkomst: Amerika, in de tweede helft van de 19e eeuw voor het eerst gefokt.

Algemene indruk: Een fors, middelzwaar hoen, gestrekt, met een lange rechte, slechts nauwe-lijks naar achteren oplopende rug.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

Kam

 

 

 

Snavel

 

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

Rug &

 

Zadel

 

Borst

Vleugels

 

Schouders

 

Staart

 

 

 

 

 

Achterlijf

 

Dijen

 

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Vrij lang, breed en diep.

Middelgroot, schedel gewelfd, gezicht glad, helderrood.

Enekel, middelgroot, stevig op de kop geplaatst, recht en rechtop met 5 goed gevormde en goed ingesneden kampunten, de kamhiel mag niet te veel de buiging van de nek volgen. Van de kampunten zijn de voorste en de achter-ste korten dan die in het midden; helderrood.

Vrij groot, krachtig, regelmatig gebogen; geel, bij donkere kleurslagen, inclu-sief gestreept, iets aanslag toegestaan.

Middellang, goed gerond, fijn van weefsel; helderrood.

Langwerpig ovaal, middelgroot, helderrood.

Groot, levendig; roodbruin.

Middellang, gebogen; halsbehang overvloedig, tot op de schouders reikend.

Rug vrij lang, breed over de gehele lengte, vlak over de schouders, iets oplopend van hals tot zadel, van daaraf in een flauwe holle lijn oplopend naar de staart; zadel breed, zadelbehangveren matig lang, de overgang tot de staartpartij zonder hoek goed opvullend.

Breed, matig diep, goed gerond.

Middelgroot, goed gesloten gedragen, onderzijde van de gesloten vleugels vrijwel horizontaal; vleugeleinde bedekt door het zadelbehang.

Breed en vlak.

Middellang, matig gespreid, zonder een hoek met de ruglijn te vormen; staartstuurveren breed en goed over elkaar heen sluitend, hoofdsikkels goed gebogen, juist over het einde van de stuurveren reikend; kleine sikkels en staartdekveren middellang, goed gebogen en voldoende overvloedig, waardoor ze de stuurveren van terzijde gezien vrijwel geheel verbergen.

Het achterlijf vormt met de voorbuik een kiel, zich flink uitstrekkend voor en achter de benen.

Flink uit elkaar geplaatst, benedendijen fors, middellang, goed doch aanliggend bevederd.

Middellang, flink uit elkaar geplaatst, glad, fors;

vier middellange tenen; geel.

Glad aanliggend, breed, zonder losse veerpartijen.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis. De hen heeft een kleine staande kam.

Ernstige fouten

Te korte bouw; sterk oplopende of aflopende lichaamshouding; te krappe of te losse bevedering; te sterk of te weinig ontwikkelde sierveren in de staartpartij; sierveerontwikkeling aan de voorzijde van de dijen.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend, bovendien iets te laag gedragen of te lange vleugels.

Gewicht

Ringenmaat

Haan: 4 – 4,75 kg

Haan: 22 mm

Hen: 3 – 3,75 kg

Hen: 20 mm

Kleurslagen:

Gestreept:

Kleur en tekening van haan en hen: beide vanen van iedere veer over de gehele lengte daarvan, regelmatig en scherp overdwars gestreept door evenwijdig aan elkaar lopende, afwisselende licht (slechts weinig donkerder dan wit) en donker (slechts weinig afwijkend van positief zwart) van kleur, eindigende in een smalle zwarte tip.

De donkere en lichte banden in ieder veergedeelte van de haan moeten ongeveer gelijk van breedte zijn en wel tamelijk smal, behalve in de slagpennen en staartstuurveren, welke een iets bredere streeptekening hebben als gevolg van de bredere veer. Daarentegen zijn de dwarsstrepen in hals- en zadelbehang anderzijds nog smaller dan in het overige gevederte, als gevolg van de geringe breedte van de veren.

De lichte banden in de veren van de hen zijn tamelijk smal en de donkere banden ongeveer tweemaal zo breed als de lichte. Evenals bij de haan voeren de slagpennen en staartstuurveren een bredere bandtekening. Veel waarde wordt gehecht aan recht en scherp begrensde banden, zonder donkere overvloeiing in de lichte banden, noch afwijkende schachtkleur (deze is namelijk overeenkomstig de lichte en donkere banden op dezelfde wijze in licht en donker onderbroken). Door het over elkaar liggen van de veren, waarbij de donkere banden van het afgedekte gedeelte van de veren iets doorschijnen, wordt aan het dier een blauwachtige tint gegeven, wanneer op enige afstand bezien. Donskleur in alle veergroepen: dezelfde als die van het bovengevederte, doch niet zo duidelijk en zo scherp als gevolg van de geringe vastheid van de baardharen.

Ernstige fouten:

Verkeerde of onregelmatige tekening; te donkere of te roestachtige streping; onscherpte of onzuiverheid van de donkere banden; voorkomen van geheel zwarte of gedeeltelijk zwarte veren; wit in het gevederte; niet recht over de veer lopende banden; ontbreken van een harmonieuze kleurgelijkheid over het gehele gevederte; onvoldoende bandtekening in het dons; kuikenveren in vleugels en staartbevedering.

Fouten:

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend; te veel donkere gloed in de grote loopbeenschubben bij de hen.

Noot:

Bij de gestreepte Plymouth Rockhanen mag de sierveerontwikkeling in broek en dijen niet als fout worden aangemerkt. Het aanwezig zijn van sierveren aan de voorzijde van de dijen is echter wel een fout.

Wit:

Kleur van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 98 van de Alg. Kleurbeschrijving. Snavel geel.

Zwart:

Kleur van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 99 van de Alg. Kleurbeschrijving. Snavel geel, enige donkere aanslag toegestaan, eveneens op de loopbenen van de hen.

Buff:

Kleur van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 103 van de Alg. Kleurbeschrijving. Snavel geel.

Meerzomig patrijs:

Kleur van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 23 van de Alg. Kleurbeschrijving. Snavel donker hoornkleurig, overgaand in geel aan de punt.

Meerzomig zilverpatrijs:

Kleur van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 25 van de Alg. Kleurbeschrijving. Snavel donker hoornkleurig, overgaand in geel aan de punt.

Wit zwartcolumbia:

Kleur van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 61 van de Alg. Kleurbeschrijving. Met dien verstande, dat bij de haan geringe zadeltekening is toegestaan. Snavel geel, donkere streep op bovensnavel toegestaan.

Buff zwartcolumbia:

Kleur van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 64 van de Alg. Kleurbeschrijving. Met dien verstande, dat bij de haan geringe zadeltekening is toegestaan. Snavel geel, donkere streep op bovensnavel toegestaan.

Blauw (ongezoomd):

Kleur van haan en hen zoals aangegeven onder nr. 100 van de Alg. Kleurbeschrijving. Snavel geel, iets aanslag toegestaan.

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia