Ko Shamo

   

Herkomst: Japan. Stamt rechtstreeks af van de grote Shamo. De uiterlijke verschillen zijn echter vrij groot, zodat het geen miniatuur van de grote Shamo is.

Algemene indruk: Bijna verticale houding met zeer markante schouders; zeer gespierd en krap bevederd. Door spontane vitaliteit komt de bal van de voet soms vrij van de grond, zodat ze als het ware op de stenen staan. De ideale verdeling van het lichaam is: 1/3 kop en hals, 1/3 romp en 1/3 dij- en loopbenen.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

 

 

Kam

 

Snavel

 

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

 

Rug &

Zadel

Borst

 

Vleugels

Schouders

 

Staart

 

 

Achterlijf

Dijen

 

 

Loopbenen

Tenen

 

 

Bevedering

Kort en breed, zeer opgericht.

Kort met zeer brede schedel en overstekende wenkbrauwen; wangen goed ontwikkeld en uitstekend, waardoor het oog extra diep komt te liggen; gezicht rood.

Walnootkam, voor op de schedel geplaatst en met fijn werk bezet; kambasis niet te breed.

Kort en gebogen, sterk en breed; geel of geel met enige hoornkleurige aanslag.

Onopvallend, klein; rood; de keelwam is sterk ontwikkeld.

Goed ontwikkeld; rood.

Groot en vurig; diepliggend; kleur variërend van parelwit tot lichtoranje.

Lang en rechtop gedragen met slechts een flauwe buiging; de halsbevedering omsluit slechts de bovenhals.

Vlak en middellang; breed in de schouders en naar achteren toe smaller wordend; zadel kort bevederd.

Breed en diep, weinig naar voren gedragen, hard gespierd; door de krappe bevedering is het borstbeen zichtbaar.

Kort, breed, gerond en krachtig; de vleugeleinden enigszins onder het zadelbehang gedragen. Grote slagpennen, axiaalveer en kleine slagpennen in juiste volgorde goed gevouwen.

Kort en goed gevouwen, afhangend gedragen; sikkels kort en slechts weinig gebogen. Twee à drie van de onderste staartstuurveren treden aan iedere zijde naar buiten en buigen iets naar boven.

Weinig ontwikkeld.

Middellang, goed uit elkaar en evenwijdig aan elkaar geplaatst; door de krappe bevedering zijn deze vrijwel over de hele lengte zichtbaar; een lichte hoek tussen dij en loopbeen is gewenst.

Middellang en krachtig, glad geschubd en vrij dik. De beenschubben zijn klein en in vier of meer rijen aanwezig; vier krachtige tenen; geel bij donkere variëteiten is een hoornkleurige aanslag toegestaan; de voetzolen moeten geel zijn.

Krap en vast aanliggend; donspartij nauwelijks ontwikkeld.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis. De hennen staan meestal iets minder verticaal.

Ernstige fouten

Onvoldoende verticale houding; smalle bouw.

Fouten

Hoog of laag gedragen vleugels, volle en zachte bevedering, grove schubben op de loopbenen.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  800 – 1000 gram

Haan:  15 mm

Hen:  600 – 800 gram

Hen:  13 mm

Kleurslagen:

Wit:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 98 van de Algemene Kleurbeschrijving.

Zwart:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 99 van de Algemene Kleurbeschrijving.

Koekoek:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 104 van de Algemene Kleurbeschrijving.

Tarwe:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 28 van de Algemene Kleurbeschrijving.

Blauwtarwe:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 29 van de Algemene Kleurbeschrijving.

Zilvertarwe:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 31 van de Algemene Kleurbeschrijving, met dien verstande, dat alle gele en oranjegele veerpartijen bij de haan en alle goudbruine en tarwekleurige veerpartijen bij de hen minder intensief aanwezig mogen zijn en geheel of gedeeltelijk door zilverwit zijn vervangen.

Roodporselein:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 92 van de Algemene Kleurbeschrijving, met dien verstande, dat ook de grondkleur van de hals levendig roodbruin is, zoals aangegeven voor de kleur van het zadelbehang. In de borst, dijen en vleugelband wordt meer zwart toegestaan en in de vleugels en staart meer wit. In het algemeen wordt de tekening en de kleurverdeling wat minder scherp afgebakend dan bij de roodporselein omschreven. Ook de hen is minder precies afgetekend. De vleugelpennen vertonen iets meer wit dan het overige gevederte.

Noot 1

Bij het beoordelen van Ko Shamo krielen moet er rekening mee worden gehouden, dat deze vóór alles vormvogels zijn. Kleur en tekening komen pas op de tweede plaats. Dieren die even-wel te veel van de standaardkleur afwijken moeten daarvoor enigszins in predikaat worden teruggezet.

Noot 2

Een Ko Shamo met een open vleugel komt voor een positief predicaat in aanmerking als de grote en kleine slagpennen in juiste aantal aanwezig zijn, de vleugels goed aangesloten worden gedragen en er van buitenaf geen afwijking zichtbaar is. Het niet voldoen aan deze voorwaarden heeft een onvoldoende als gevolg. Bij de beoordeling gaat bij gelijke kwaliteit een dier met een gesloten vleugel altijd voor t.o.v. een dier met een open vleugel.

c 01-17

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia