Vorwerk hoenders

   

Herkomst: Begin van de 20e eeuw in Duitsland ontstaan.

Algemene indruk: Een nauwelijks middelzwaar hoen, van het landhoentype; vrij diep gesteld. Lichaamshouding varieert tussen bijna horizontaal en iets aflopend naar achteren.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

Kam

 

 

Snavel

Kinlellen

Oorlellen

 

Ogen

Hals

Rug & Zadel

Borst

Vleugels

Schouders

Staart

 

Achterlijf

Dijen

 

 

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Krachtig ontwikkeld, breed en diep, goed gevuld; min of meer rechthoekig.

Middelgroot, matig breed; gezicht rood, met haarachtige veertjes bezet.

Enkel, recht en rechtop, nauwelijks middelgroot, 4 tot 6 kamtanden, regelmatig en niet te diep ingesneden, kamhiel iets oplopend naar achteren, fijn van weefsel; helderrood.

Middellang, blauwgrijs tot hoornkleurig.

Middellang, gerond, fijn van weefsel; helderrood.

Nauwelijks middelgroot, ovaal, vlak aanliggend, wit (iets rood in de randen is toegestaan).

Levendig, geelachtig rood.

Middellang, halsbehang goed ontwikkeld.

Breed, iets aflopend naar de staart.

Breed, goed gewelfd, vrij diep.

Middelgroot, goed aanliggend gedragen, zonder af te hangen.

Vrij breed.

Matig gespreid, middelhoog gedragen, sikkels middellang, fraai gebogen; staartdekveren goed ontwikkeld.

Donspartij matig ontwikkeld.

Recht en voldoende uit elkaar en recht onder het lichaam geplaatst; nauwelijks middellang, vrij krachtig, ten dele uit de bevedering naar voren tredend, gesloten bevederd.

Middellang, fijn gebouwd, glad geschubd; leiblauw.

Vier tenen, leiblauw.

Vol, glad aanliggend.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis. Kleine rechtop staande kam bij de hen, die hoogstens van achteren iets mag omvallen; goed ontwikkelde legbuik.

Ernstige fouten

Te smalle en te lichte bouw; te hoge beenstand; grof beendergestel; steile staartdracht; rode oorlellen; afwijkende beenkleur.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  2,5 – 3 kg

Haan:  18 mm

Hen:  2 – 2,5 kg

Hen:  16 mm

Kleurslagen:

Lakenvelder tekening

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 68 van de Algemene Kleur-beschrijving, met dit verschil, dat de veerkleur niet wit maar diep goudgeel is. Donskleur: licht blauwgrijs.

Ernstige fouten

Te rood op schouders; overwegend geel of grijs in het halsbehang; bijna geheel zwart in het zadelbehang; niet geheel zwarte sikkels. Bijna ontbreken van de halskleur, zwarte kleurspatten in het gevederte van de romp en ontbreken van het zwart in de staart bij de hen.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia