Basra Wamduif

c 02-17

 

Land van oorsprong: In Libanon, Syrië, Irak.

Algemeen voorkomen: Wamduif met krachtig, opgericht lichaam; deels geslachtsgebonden kleuren.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

 

Oogranden

Snavel

 

 

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Wamduif.

Meer dan Middenhoog; opgericht lichaam.

Krachtig; breed, licht oplopend voorhoofd, licht gewelfd, ongekapt.

Oranjekleurig, bij licht grondkleurige (Abiad) en blauw grondkleurige (Rihani) doffers licht groenachtig toegestaan.

Fijn, bleek.

Middellang, recht, niet te krachtig, vleeskleurig bij de licht grongkleurige (Abiad) aangelopen bij de geel grondkleurige (Schrabi) en meellichte (Abrasdel), hoornkleurig bij blauw grondkleurige (Rihani) doffers en donker hoornkleurig bij blauw grondkleurige (Rihani) duivinnen.

Fijn.

Krachtig, vol uit het lichaam komend, gestrekt.

Goed ontwikkelde keelwam.

Breed, vol, gerond, hoog gedragen.

Breed in de schouders, naar de staart versmallend en afhellend.

Krachtig, de vleugelboegen iets voorstaand; verder vleugeldracht normaal.

Niet te lang; staartdracht normaal.

Krachtig, iets meer dan middellang.

Glad aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Licht grondkleurig (Abiad)

Ø  Geel grondkleurig (Schrabi)

Ø  Meellicht (Abrasdel)

Ø  Blauw grondkleurig (Rihani)

Kleur en tekening:

Geel grondkleurig (Schrabi): doffers en duivinnen licht crèmekleurige kop tot onder de keel, vleugelschild en buik, goudgele halskleur, zwak opvallende gelige banden, min of meer lichtgrijze slagpennen en staartveren, met iets donkerder staartband.

Meellicht (Abraz Del): doffers en duivinnen: lichte kop, vleugelschild en buik, halskleur goudgeel, banden geel tot geelgrijs, slagpennen en staart lichtgrijs en licht gezoomd, staartband donkerder.

Bij bovenstaande kleurslagen is combinatie van (allemaal) lichtere en/of (allemaal) wat donkerder slag- en staartpennen mogelijk Een iets donkerder kleur is geen fout.

Blauw grondkleurig (Rihani): doffers: blauwgrijze kop, vleugelschild, buik en staartveren, goudgele hals, grijze slagpennen, lichtgrijze vleugelbanden, donker grijze staartband; duivinnen: blauwe kop, vleugelschilden, buik en staartveren, okerkleurige borst, donker grijze slagpennen; banden en staartband donker met okerkleurige zweem.

Licht grondkleurig (Abiad), alleen bij doffers: licht crèmekleurig, de kop iets lichter, halskleur heel zacht goudgeel.

Fouten:

Klein, smal of te lang lichaam; horizontale stand; zwak ontwikkelde of ontbrekende keelwam; aangelopen snavel; aanduiding van banden bij licht grondkleurige (Abiad), te weinig lichte zoming aan de slagpennen en staartband bij meellichte (Abrasdel), te intensieve kleuren, andere ernstige kleurafwijkingen.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type, grootte en houding

ü  Kop

ü  Hals

ü  Keelwam

ü  Kleur

ü  Snavel en ogen

Ringmaat:   9 mm.

Versierselen:

Bij doffers is het aanbrengen van originele versierselen op de wijze , zoals in het land van herkomst toegestaan (Culturele uiting). De NBS-ring moet zichtbaar blijven.

speciaalclub

duivenrassen

vormduiven