Aseel type Madras (Madras-Aseel)

   

Herkomst: India, specifiek voorkomend rond de plaats Madras. De Madras-Aseel maakt met haar eigen type, grootte en kleur deel uit van de grote groep Aziatische vechthoenders, die onder de naam Aseels bekend staan. De Madras-Aseel is speciaal als vechthoen gefokt.

Algemene indruk en eigenschappen : Middelgroot, breed en stevig bespierd vechthoen, met opgerichte houding, uitdagen-de oogopslag, markante schouders en sterk beendergestel. Zeer beweeglijk en vechtlustig van aard doch vertrouwelijk ten opzichte van de verzorger. De hennen zijn goede broedsters en goede moeders.

Vormbeschrijving:

Romp

Kop

 

Kam

Snavel

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

 

Rug &

Zadel

Borst

Vleugels

Schouders

Staart

Achterlijf

Dijen

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Nauwelijks middellang; zeer breed; opgerichte houding.

Klein, kort brede schedel; wenkbrauwen krachtig ontwikkeld; gezicht vast van weefsel met kleine veertjes bedekt; rood.

Drierejig, klein, stevig en laag op de kop geplaatst, vast van weefsel; rood.

Nauwelijks middellang; krachtig; licht gebogen; geel.

Nauwelijks ontwikkeld; donkerrode vrijwel naakte keelhuid.

Klein, donkerrood.

Diep en centraal in de kop gelegen met sterke wenkbrauwen; parelwit.

Middellang, over de gehele lengte even dik, van achteren licht gebogen; halsbehang kort, de schouders vrijlatend; krap bevederd.

Rug breed aan de schouders, kort, recht, naar achteren iets smaller wordend; aflopend; zadelbehang krap bevederd.

Breed; krap bevederd, zodat het borstbeen soms ten dele zichtbaar wordt; goed bespierd.

Krachtig; sterk aangetrokken tegen het lichaam.

Zeer breed; markant en hoog aangezet; iets afstaand van het lichaam.

Kort; iets afhangend tot horizontaal gedragen; staartstuurveren en sikkels hard en smal.

Weinig ontwikkeld.

Breed uit elkaar geplaatst; nauwelijks middellang en krachtig bespierd.

middellang en krachtig met stevige sporen.

Vier middellange goed gespreide tenen; geel.

Smal, kort, hard en vast aanliggend over het hele lichaam.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis.

Ernstige fouten

te smalle bouw; smalle beenderen; lange smalle kop; te hoge beenstelling; te hoge staartdracht; onvoldoende harde spieren; anders dan parelwitte ogen.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Gewicht

Ringenmaat

Haan: 3 – 3,5  kg.

Haan:   20 mm

Hen:  2,5 – 3  kg.

Hen:   18 mm

Kleurslag: Blauwtarwe

Kleur en tekening van de haan en hen

Hoewel de tekening afwijkt van de bestaande kleurslag , zoals aangegeven onder nr. 29 van de Algemene Kleurbeschrijving, kan deze kleurslag bij de Madras-Aseel het beste aangeduid worden onder de naam blauwtarwe.

Kleur en tekening van de haan.

Kop: donker bruinrood.

Halsbehang: donker bruinrood, soms met zwarte schachtstreeptekening.

Rug en schouders: donker roodbruin met iets zwart doormengd.

Zadel: bruinrood, soms met enige zwarte schachtstreeptekening.

Staart: gelijkmatig donker blauw.

Vleugels: grote slagpennen: helder blauw, al of niet met een roodbruin zoompje langs de buitenvaan.

Kleine slagpennen: helder blauw; soms met een roodbruine buitenvaan, zodat in dat geval bij gesloten vleugel een roodbruine vleugeldriehoek wordt gevormd.

Borst, buik en dijen: helder gelijkmatig gezoomd blauw.

Donskleur: lichtblauw.

Ernstige fouten

Veel wit of zwart in de bevedering

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Kleur en tekening van de hen

Kop: donker bruinrood.

Hals: donker bruinrood, soms met blauwe schachtstreeptekening.

Schouders, vleugeldekveren rug en zadel: roodbruin met helder blauwe veernerven.

Vleugels: grote slagpennen: donker blauw, al of niet met een roodbruin randje langs de buitenvaan.

Kleine slagpennen: helder blauw; soms met een bruinrode buitenvaan.

Staart: staartstuurveren blauw; staartdekveren: roodbruin met blauw doormengd.

Borst: licht roodbruin.

Buik, achterlijf en dijen: donker zalmkleurig, iets met blauw doormengd.

 

Noot:

Bij de keuring van dit ras dient allereerst op voldoende rasadel te worden gelet, er moet rekening mee worden gehouden, dat Madras-Aseels vóór alles vormvogels zijn. Kleur en tekening komen pas op de tweede plaats.

speciaalclub

Overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia