Zilvervos

c 08-17

 

Ras informatie

Oorsprong: Engeland, maar ook Duitsland en de Verenigde Staten.  Ontstaan uit kruisingen van Tans en Chinchilla’s
Gewicht: tussen de 3 en 4 kilo.
Kleuren: Altijd met zilverwitte delen op de buik, de tenen, een ring rond de hals, de belijning langs de lippen en neus, ringen rond de ogen en de binnenkant van de oren. Ook achter de oren in de nek moet een driehoek zilverwit zijn. De zilvervos komt voor in het zwart, bruin, blauw, bruinmarter en blauwmarter.
Karakter: Gemiddeld levendig temperament.
Bijzonderheden: Dit konijnenras is niet goed bekend bij het grote publiek, toch is het wel veel op tentoonstellingen te vinden.
Een Zilvervos als huisdier: Een zilvervos is een actief konijn dat graag aandacht krijgt. Ze houden niet van optillen, maar wel van aaien. Een zilvervos is geen konijn dat alleen in een klein hokje gehouden moet worden. Zorg dus voor ruimte, speelgoed, een plek om te graven en natuurlijk een vriendje of vriendinnetje.

speciaalclub

Overzicht konijnenrassen

Fokkers Frisia

 

 

ZILVERVOS

Genetische symbolen:

atBcchDE

achiBCDgo

 (Int.)

(Duits)

atBcchDE

achiBCDgo

Pos.

Onderdeel

Punten

1.

Gewicht

10 punten

2.

Type, bouw en stelling

20 punten

3.

Pels en pelsconditie

20 punten

4.

Kleurpatroon / uitmonstering

15 punten

5.

Dek- en buikkleur

15 punten

6.

Tussen- en grondkleur

15 punten

7.

Lichaamsconditie en verzorging

5 punten

 

TOTAAL

100 punten

 

 

Het land van oorsprong is Nederland. Is in Nederland erkend in 1975

 

 

1. Gewicht : Het gewicht is 3,00 tot 4,00 kg.

Puntenschaal voor het gewicht:

 

Gew. (kg)

3,00 – 3,10

3,20 – 3,40

3,50 – 4,00

Punten

8

9

10

 

2. Type, bouw en stelling

Het type is matig gestrekt (typegroep B). De bouw is breed in voor- en achterhand . De benen zijn kort en stevig. Het ras is middelhoog gesteld. Een juiste stelling toont de aanwezige rasadel. De kop is krachtig ontwikkeld met brede snuit, kaken en wangen. De oren zijn stevig van structuur met lepelvormige afgeronde oortoppen, zijn goed behaard en worden V-vormig gedragen. De oorlengte is 11 – 13 cm, ideaal is 12 cm. Het geheel in harmonie met het lichaam.

Een geringe wamaanzet of halskraagje is slechts toegestaan bij overjarige vrouwelijke dieren.

 

3. Pels en pelsconditie

De pels is van normale lengte tot iets langer dan normaal. De pels is zeer dicht ingeplant en slaat bij terugstrijkenniet direct terug, maar neemt dankzij het zeer rijke onderhaar langzaam de natuurlijke ligging weer in. Het zeer rijke onderhaar is belangrijker dan de pelslengte.

Pelsconditie: zie het algemeen gedeelte.

 

4. Kleurpatroon / uitmonstering

De snuittekening bevindt zich in de neusgaten en is scherp begrensd. Rondom de ogen loopt een witte ring, welke gesloten dient te zijn. Vanaf de onderkaak, loopt langs de kaakrand een witte streep, die tussen de oren door aan de voorzijde van de oorbasis eindigt in de oorvlekjes en aan de achterzijde in de triangel. De triangel is wit, strak begrensd en zo klein mogelijk. De buitenzijde van de oren is zuiver van kleur. De binnenzijde van de oren is wit. De binnen- en achterzijde van de voorbenen, de helft van de bovenzijde en de binnenzijde van de achterbenen, de buik en de onderzijde van de staart zijn wit. De twee binnenste tenen van de achtervoeten bevinden zich in het witte gedeelte. Tussen de twee buitenste tenen zit een wit teenvlekje.

Op de flanken, schenkels, achterhand, borst en voorbenen bevinden zich lange uitstekende wit gepunte haren, de zogenaamde spitsen. De spitsen zijn regelmatig verdeeld. Een groot aantal helder afstekende spitsen verhoogt het aanzien van het dier. De spitsen zijn op ongeveer de onderste helft van de flanken, dijen en achterhand aanwezig.

 

5. Dek- en buikkleur

De zilvervos is erkend in zwart, bruin en blauw. De dekkleur is bij alle kleuren glanzend en van neuspunt tot staarteinde egaal, met uitzondering van de witte patroontekening. De snorharen hebben de kleur van de velden waarin zij staan. De buikkleur is wit.

·         Zwart: Oogkleur donkerbruin; nagels donkerhoornkleurig.

·         Bruin: Oogkleur donkerbruin met onder een bepaalde belichting een rode gloed. Nagels donkerhoornkleurig.

·         Blauw: Oogkleur blauw. Nagels hoorn- tot donkerhoornkleurig.

 

6. Tussen- en grondkleur

Hoe dieper de hoofdkleur zich naar de haarbasis uitstrekt hoe beter.

·         Zwart: Tussenkleur zwart, grondkleur donker blauw. Grondkleur buik donkerblauw.

·         Bruin:  Tussenkleur bruin, grondkleur blauw. Grondkleur buik blauwachtig.

·         Blauw: Tussenkleur blauw, grondkleur blauw. Grondkleur buik blauw.

Zie voor verdere beschrijving van de kleuren in het algemene gedeelte.

 

7. Lichaamsconditie en verzorging : Zie algemene gedeelte.

 

Lichte fouten

Geringe afwijking in type. Geringe afwijking in bouw. Iets weinig onderhaar. Iets korte pels. Iets onscherpe snuittekening. Iets smalle of onregelmatige oogringen. Lichte onderbreking van de oogringen. Iets weinig of iets veel wit gepunte haren (spitsen) op borst of voorbenen. Iets lichte streepvorming op de voorbenen. Iets grote triangel. Niet geheel strak belijnde triangel. Iets minder strakke aftekening op achterbenen. Iets schaduw op achterbenen. Iets weinig of iets laag geplaatste spitsen op zijden, schenkels of achterhand. Iets roest of rossige gloed. Enkele witte of enkele wit getopte haren in dek buiten de lichaamsdelen waar witte haren of haartoppen zijn vereist. Iets lichte grondkleur.

Zie verder lichte fouten in het algemene gedeelte.

 

Zware fouten

Grote afwijking in type. Grote afwijking in bouw. Te weinig onderhaar of te slappe pels. Te korte pels. Te onscherpe snuittekening. Te sterke onderbreking van de oogringen. Te lichte borstkleur. Ontbreken van spitsen op voorbenen, zijden of achterhand. Te onstrakke aftekening op achterbenen. Dwarsbanden op achterbenen. Te veel roest, te veel grijze aanslag of te veel schifting in dek. Te veel witte of te veel wit getopte haren in dek buiten de lichaamsdelen waar witte haren of haartoppen zijn vereist. Te lichte grondkleur.

Zie verder zware fouten in het algemene gedeelte.

speciaalclub

Overzicht konijnenrassen

projectCH2018