Bleu de Gascogne

c 02-17

 

Land van oorsprong: Frankrijk

Algemeen voorkomen: Slank, krachtig lichaam; enigszins opgerichte houding.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Slank.

Tamelijk laag; licht afhellend.

Licht gewelfd; vloeiende belijning.

Geeloranje

Fijn, wit tot roze.

Middellang; aan de basis hoornkleurig, zwarte punt; een donkerder snavel is toegestaan.

Fijn.

Middellang, in harmonie met het lichaam.

Goed uitgesneden.

Breed, goed ontwikkeld, licht gerond.

Breed, licht afhellend.

Vleugeldracht normaal.

Lang, breed, verder staartdracht normaal.

Tamelijk kort, nagels donker.

Glad aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Smoky blauw.

Kleur en tekening:

De kleur zuiver. Hals- en nekveren iets donkerder met groene glans. Een gelijkmatige roodach-tige glans is toegestaan; stuit blauw; banden nauwelijks zichtbaar (“versluierd”); buitenste slagpennen zonder schimmel.

Fouten:

Te groot of te klein, te smalle of ondiepe borst; niet vloeiende kopbelijning; kleur te licht of te donker; duidelijk of geheel afwezige banden, ongelijkmatig gekleurde banden; zichtbare schim-mel in de slagpennen; afwijkende oogkleur; losse bevedering, niet correcte vleugeldracht; stoppels op de voeten.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type, grootte en stand

ü  Kleur en banden

ü  Bevedering

ü  Kopvorm

ü  Snavel- en Oogkleur

Ringmaat:   9 mm.

speciaalclub

duivenrassen

vormduiven