Plymouth Rock krielen

   

Herkomst: Amerika, als krielvorm ontstaan in Engeland einde 19e eeuw; omstreeks 1910 in Duitsland gefokt en kort daarna in Nederland ingevoerd.

Algemene indruk: Dwerghoen met gestrekt lichaam, lange, rechte en slechts nauwelijks naar achteren oplopende rug, welke in een zeer flauwe hoek in de achterwaarts gedragen staart overgaat; de bouw is breed en diep; de beenstelling middelhoog. Eieren geelbruin van kleur.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

Kam

 

 

 

Snavel

 

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

 

Rug &

 

Zadel

 

Borst

Vleugels

 

 

Schouders

Staart

 

 

 

 

 

Achterlijf

 

Dijen

 

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Vrij lang, breed en diep.

Middelgroot, schedel gewelfd, gezicht glad, helderrood.

Enkel, middelgroot, stevig op de kop geplaatst, recht en rechtop met 5 goed gevormde en goed ingesneden kampunten, de kamhiel mag niet te veel de buiging van de nek volgen. Van de kampunten zijn de voorste en de achter-ste korten dan die in het midden; helderrood.

Relatief groot, krachtig, regelmatig gebogen; geel, bij donkere kleurslagen, inclusief gestreept, iets aanslag toegestaan.

Middellang, goed gerond, fijn van weefsel; helderrood.

Langwerpig ovaal, middelgroot, helderrood.

Groot, rond, levendig; roodbruin.

Middellang, gebogen; halsbehang overvloedig, tot op de schouders reikend.

Rug tamelijk lang, breed over de gehele lengte, vlak over de schouders, iets oplopend van hals tot zadel, van daaraf in een flauwe, holle lijn iets oplopend naar de staart; zadel breed, zadelbehangveren matig lang, overvloedig, de overgang tot de staartpartij vormt een vrijwel rechte lijn.

Breed, matig diep, goed gerond.

Kort en vrijwel horizontaal; vleugeleinde bedekt door het zadelbehang en zodanig opgetrokken gedragen, dat van achteren niet voorbij het lichaam steken.

Breed en vlak.

Staartstuurveren kort, breed en goed over elkaar heen sluitend. Deze worden door de sikkels en andere sierveren van de staartpartij volledig afgedekt. Matig gespreid gedragen en geen merkbare hoek met de rug vormend. Hoofdsikkels goed gebogen, juist over het einde van de stuurveren reikend; kleine sikkels en staartdekveren middellang, goed gebogen en voldoende overvloedig.

Vormt met de voorbuik een kiel, zich flink uitstrekkend voor en achter de benen.

Flink uit elkaar geplaatst, benedendijen fors, middellang, goed doch aanlig-gend bevederd.

Middellang, flink uit elkaar geplaatst, glad, fors; vier middellange tenen; geel.

Glad aanliggend, breed, zonder losse veerpartijen.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis. De hen heeft een kleine staande kam.

Ernstige fouten

Te korte bouw; sterk oplopende of aflopende lichaamshouding; te sterk of te weinig ontwikkelde sierveren in de staartpartij; sierveerontwikkeling aan de voorzijde van de dijen.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend, bovendien iets te laag gedragen of te lange vleugels; iets te lange of te korte bouw; iets te krappe of te losse bevedering, iets te hoge of te lage beenstelling, staartdracht te veel samengevouwen; iets te veel keelwam; sierveerontwikkeling in de broek en aan de achterzijde van de dijen.

Gewicht

Ringenmaat

Haan:  1100 – 1200 gram

Haan:  15 mm

Hen:  900 1000 gram

Hen:  13 mm

Kleurslagen:

Gestreept

Kleur en tekening van haan en hen: beide vanen van iedere veer over de gehele lengte daar-van, regelmatig en scherp overdwars gestreept door evenwijdig aan elkaar lopende, afwisselend licht (slechts weinig donkerder dan wit) en donker (slechts weinig afwijkend van positief zwart) van kleur, eindigende in een smalle zwarte tip. De donkere en lichte banden in ieder veerge-deelte van de haan moeten ongeveer gelijk van breedte zijn en wel tamelijk smal, behalve in de slagpennen en staartstuurveren, welke een iets bredere streeptekening hebben als gevolg van de bredere veer. Daarentegen zijn de dwarsstrepen in hals- en zadelbehang anderzijds nog smaller dan in het overige gevederte, als gevolg van de geringe breedte van de veren.

De lichte banden in de veren van de hen zijn tamelijk smal en de donkere banden ongeveer tweemaal zo breed als de lichte. Evenals bij de haan voeren de slagpennen en staartstuurveren een bredere bandtekening. Veel waarde wordt gehecht aan recht en scherp begrensde banden, zonder donkere vervloeiing in de lichte banden, noch afwijkende schachtkleur (deze is namelijk overeenkomstig de lichte en donkere banden op dezelfde wijze in licht en donker onderbroken).

Door het over elkaar liggen van de veren, waarbij de donkere banden van het afgedekte gedeelte van de veren iets doorschijnen, wordt aan het dier een blauwachtige tint gegeven, wan-neer op enige afstand bezien. Donskleur in alle veergroepen: dezelfde als die van het bovenge-vederte, doch niet zo duidelijk en zo scherp begrensd als gevolg van de geringe vastheid van de baardharen.

Ernstige fouten

Verkeerde of onregelmatige tekening; te donkere of te roestachtige streping; onscherpte of onzuiverheid van de donkere banden; voorkomen van geheel zwarte of gedeeltelijk zwarte veren; wit in het gevederte; niet recht over de veer lopende banden; ontbreken van een harmo-nieuze kleurgelijkheid over het gehele gevederte; onvoldoende streeptekening in het dons.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend; te veel donkere gloed in de grote loopbeenschubben bij de hen. Kuikenveren in vleugels en staartbevedering.

Wit:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 98 van de Algemene Kleur-beschrijving.

Zwart:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 99 van de Algemene Kleur-beschrijving. Op de loopbenen van de hen enige zwarte aanslag toegestaan.

Buff:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 103 van de Algemene Kleur-beschrijving.

Meerzomig patrijs:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 23 van de Algemene Kleur-beschrijving.

Meerzomig zilverpatrijs:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 25 van de Algemene Kleur-beschrijving..

Wit zwartcolumbia:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 61 van de Algemene Kleur-beschrijving, met dien verstande, dat bij de haan geringe zadeltekening is toegestaan.

Buff zwartcolumbia:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 64 van de Algemene Kleur-beschrijving, met dien verstande, dat bij de haan geringe zadeltekening is toegestaan.

Blauw (ongezoomd):

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 100 van de Algemene Kleur-beschrijving.

Rood gestreept:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 108 van de Algemene Kleur-beschrijving.

Roodporselein:

Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 92 van de Algemene Kleur-beschrijving.  

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia