Kaalbenige Eksterkropper

c 02-17

D 305

Land van oorsprong: Duitsland.

Algemeen voorkomen: Gestrekte, rijkelijk middelgrote kropper met opgerichte houding en goed  middelhoge stand; 2/3 van de lengte voor en 1/3 achter de benen.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Neusdoppen

Hals

Ballon

 

 

Borst

Rug

Vleugels

 

Staart

Benen

 

 

Bevedering

Gestrekt, middelgroot type.

Middelhoog; met opgerichte houding.

Langwerpig rond.

Donker.

Smal, fijn en bleek.

Middellang, niet te fors, vleeskleurig.

Glad en klein.

Lang.

Groot, peervormig, aan de borst goed afzettend, de grootste omvang bovenaan en zo hoog reikend, dat de snavel op de opgeblazen ballon ligt; achterhals licht uitgebogen.

Niet te breed, goed bevleesd, borstbeen lang en nauwelijks naar voren tredend.

Lang, in een rechte lijn afhellend.

Krachtig, de vleugelboegen door de ballon afdekkend, tot het staarteinde reikend, vleugeldracht normaal.

Niet te lang, staartdracht normaal.

Ruim middellang; recht, niet te breed staand; dijen goed zichtbaar met vloeiende overgang naar het lichaam; dijbevedering glad en strak aanliggend; nagels licht.

Strak aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, rood, geel, blauw en roodzilver.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Overwegend groenglans. Roodzilver met gelijkmatige hals- en borstkleur, lichte, niet gewolkte schouderbevedering.

Ekstertekening: kop, vleugels, dijen en buik wit, overige bevedering, inclusief rug en onderstaartdek (kiel) gekleurd. De koptekening ½ tot 1 cm onder de ogen met een scherpe lijn van de gekleurde hals gescheiden. De gekleurde schouderbevedering van boven gezien hartvor-mig en iets over de vleugels reikend, zodat de witte vleugels een mooie ronde belijning tonen. De gekleurde borst tot ongeveer 1 cm voor de benen.

Fouten:

Plomp of kleein lichaam; opgetrokken staart; brede staart; te vlakke, te lage en/of brede stand; X- of spreidbenen; te weinig actie; korte hals, slecht ontwikkelde ballon; vooruit tredend borstbeen en dijen; grove of rode oogranden; onzuivere of doffe kleur, schimmel in de staart, slabtekening, witte veren in gekleurde of gekleurde in witte veervelden; witte rug.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Actie

ü  Hals- en beenlengte

ü  Ballon

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:     8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

kropperrassen