Zuidduitse Witstaart

c 02-17

D 434

Land van oorsprong: Zuid-Duitsland

Algemeen voorkomen: Krachtig, veredeld veldduiventype met krap middelhoge stand en bijna horizontale houding en schelpkap.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Krachtig, veredeld veldduiftype.

Krap middelhoog; bijna horizontale houding.

Tamelijk breed, met gewelfd voorhoofd en vrijstaande schelpkap, begrensd door rozetten.

Oranje.

Smal, bij rood en geel bleek tot roodachtig, bij de andere kleurslagen donker.

Middellang, licht bij rood en geel (bij rode duivinnen is een iets aangelopen snavel toegestaan); bij andere kleurslagen zwart.

Glad.

Middellang.

Goed uitgesneden.

Breed, goed gerond.

Breed in de schouders, licht afhellend.

Vleugeldracht normaal.

Lang, staartdracht normaal.

Kort.

Lang goed ontwikkeld, glad aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Zwart, rood, geel, blauw ongeband, blauwzilver ongeband;

Ø  Blauw zwartgeband;

Ø  Blauw gekrast;

Ø  Blauw rozegeschubd;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, blauw- en blauwzilver witgeband;

Ø  Zwart-, rood-, geel-, blauw- en blauwzilver witgeschubd;

Ø  Koper.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver. Gekrast en witgeschubd met scherp en regelmatig vleugel-patroon; alle banden schoon, smal, lang en gescheiden; koper met glanzend zwarte lichaams-kleur, de vleugelschilden kastanjebruin, elke veer met een zwarte punt; de buitenvanen van de slagpennen zwart met bruine vinktekening, de binnenvanen bruin. Blauw rozegeschubd is blauw witgeschubd met rossige gloed in het vleugelpatroon. De niet te grote voorhoofdsnip en de staart met bovenstaartdek wit met rechte, scherpe kleurbegrenzing op de onderrug; de overige bevedering, inclusief het onderstaartdek (kiel) gekleurd.

Fouten:

Klein lichaam, smalle en scheve kap, ontbrekende of verkeerd geplaatste rozetten; lichte boven-snavel bij blauwe en zwarte; aangelopen snavel bij rood en geel; stoppels aan de voeten; witte spikkels aan de kop; ontbrekende snip; wit in de kiel of bij de aars; schimmelige kiel; minder dan 12 witte staartpennen; gewolkt of roetig blauw; matte lakkleur; gebrekkig vleugelpatroon.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Grootte

ü  Kleur

ü  Tekening

ü  Vleugelpatroon

ü  Kap

ü  Oog- en snavelkleur

Ringmaat:  8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

Zuidduitse kleurduiven