Dominikaners (Duitse fokrichting)

   

Herkomst: Van oorsprong uit Amerika onder de naam Dominiques. In 1878 in Duitsland ingevoerd, waar men een langgerekt type met een vrij lage staartdracht nastreefde tot hrt huidigr type.

Algemene indruk: Middelgroot, krachtig gebouwd landhoen met enigszins Aziatische inslag; middelhoog gesteld en met een vast aanliggende bevedering. Levendig van aard.

Vormbeschrijving

Romp

Kop

Kam

 

Snavel

Kinlellen

Oorlellen

Ogen

Hals

Rug &

Zadel

Borst

Vleugels

Schouders

Staart

 

Achterlijf

Dijen

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Lang en krachtig; walsvormig; iets afhellend.

Klein, met vrij vlakke schedel.

Smalle, lage rozenkam met fijn werk en uitlopend in een korte rechte doorn.

Middellang, geel tot hoornkleurig.

Klein; goed gerond; rood.

Klein; rood.

Oranjerood.

Slank, met vol, niet te lang behang.

Middellang en breed; iets afhellend.

Vol en normaal ontwikkeld zadelbehang.

Vol en hoog gedragen; goed gerond.

Middellang; goed aangetrokken gedragen.

Breed en goed gerond.

Tamelijk vlak en goed gespreid gedragen met zo mogelijk lange, brede en gelijkmatig verdeelde, goed gebogen sikkels.

Goed ontwikkeld; matige donspartij.

Krachtig, goed zichtbaar; aanliggend bevederd.

Middellang; onbevederd;

tenen goed gespreid; geel.

Glad en vast aanliggend.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis. De hen is iets voller en korter in de romp. Ze heeft een brede rug, diepere borst en goed ontwikkelde legbuik; het zadel is goed gevuld zonder kussenvorming.

Ernstige fouten

Te klein of te fors van bouw; te opgerichte houding; te donsrijke staartpartij; te grote kam; wit in de oorlellen.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Gewicht

Ringenmaat

Haan: 2 – 2,5 kg

Haan: 20 mm

Hen: 1,75 – 2,25 kg

Hen: 18 mm

Kleurslagen:

Koekoek: Kleur en tekening van haan en hen, zoals aangegeven onder nr. 104 van de Algemene Kleurbeschrijving.  De zwarte dwarsbanden bij de haan zijn even breed als de blauwgrijze dwarsbanden. Bij de hen zijn de donkere veerdelen iets breder dan de lichtere. De tekening is helder, maar niet scherp begrensd. In het dons is iets tekening zichtbaar.

Ernstige fouten

Rood of geel in het gevederte. Streping in plaats van koekoektekening.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia