Romagnolo

c 02-17

 

Land van oorsprong: Italië

Algemeen voorkomen: Zeer groot, compact, brede borst, lage stand, horizontale houding.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

Ogen

Oogranden

Snavel

Neusdoppen

Hals

Keel

Borst

Rug

Vleugels

 

Staart

Benen

 

Bevedering

Zeer groot, compact type.

Laag; horizontale houding.

Groot, steil voorhoofd, goed gerond.

Oranje tot rood; bij wit donker.

Smal, conform kleurslag.

Middellang, niet te sterk. Kleur conform kleurslag.

Weinig ontwikkeld.

Krachtig, vol uit het lichaam, naar de kop toe dunner wordend.

Goed uitgesneden.

Breed, naar voren gedragen.

Breed, relatief kort.

Breed vleugelschild, dicht tegen het lichaam gedragen, bij voorkeur de rug afdekkend en bijna tot het staarteinde reikend.

Smal, niet te lang, licht opgetrokken gedragen.

Middellang, krachtig; met dichte, goed afgeronde voetbevedering met goed ontwikkelde gierhakken.

Niet te lang, glad en aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Wit, zwart, aszilver;

Ø  Blauw zwartgeband, roodzilver geband;

Ø  Blauw gekrast, roodzilver gekrast;

Ø  Zwart licht- en donker getijgerd.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren” in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Bij de blauwe kleurslagen bij voorkeur gekleurde rug.

Getijgerde zo regelmatig mogelijk.

Fouten:

Klein, smalle borst, afhellende houding, slecht afgedekt e rug, te lange, korte of onderbroken voetbevedering, ontbrekende gierhakken; hoekige kop, grove oogranden; te lange of te korte snavel; te korte of te dunne hals; te brede staart; gebrekkige kleur en tekening.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en grootte

ü  Stand

ü  Voetbevedering

ü  Kop- en snavelvorm

ü  Oogkleur

ü  Kleur en tekening

Ringmaat:  13 mm.

speciaalclub

duivenrassen

vormduiven