KUIF DWERGEENDEN

 

 

Herkomst:
Nederland; het is een dwergvorm van de Kuifeend.
Algemene indruk:
Kleine, sierlijke eend met afgeronde lichaamsvormen en opvallende kuif, middelhoog gesteld, levendig.
Vormbeschrijving
Romp: enigszins gestrekt, goed afgerond met een iets opgerichte houding, vrij klein.
Kop: betrekkelijk lang en smal, sierlijk gebogen schedel, gedeeltelijk bedekt door de kuif.
Kuif: in verhouding met bet lichaam een grote ronde veerbol, iets achter op de kop geplaatst, groeiend op een vleesknobbel en bestaande uit zachte veren, goed gesloten en symmetrisch van vorm.
Ogen: middelgroot, volglanzend.
Snavel: middellang, naar verhouding breed, stevig aan de basis, gaat vanaf de snavelaanzet in een weinig holle lijn over naar de punt.
Hals: middellang, licht gebogen, stevig.
Rug: middelbreed in verhouding met de lengte, nauwelijks gewelfd.
Borst: goed gerond, enigszins hoog gedragen.
Buik: goed gerond.
Vleugels: middellang, goed aangesloten tegen bet lichaam gedragen.
Staart: goed ontwikkeld, in bet verlengde van bet lichaam gedragen.
Poten: middellang en stevig, goed onder het lichaam geplaatst. Gevederte: zacht, glad aanliggend.
Eventuele verschillen tussen woerd en eend: De woerd heeft goed ontwikkelde lokken.

 

Ernstige fouten:
Aanmerkelijk te groot van bouw; te kleine-, losse-, gespleten-, a-symmetrische- of scheve kuif; afwijkende halsdracht.
Fouten:
Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate aanwezig; iets te kleine kuif

 

Gewicht: Woerd en eend: 1,0 — 1,5 kg.
Ringenmaat: Voor beide geslachten: 12 mm.

 

Kleurslagen:
Alle in de Alg. kIeurbeschrijving aangegeven kleurslagen zijn bij Kuifdwergeenden erkend.
De kleur van de kuif behoeft niet gebonden te zijn aan de kleur van het gevederte.
Bij Kuifdwergeenden wordt aan kleur en tekening niet de hoogste waarde gehecht; type en kuifvorm gaan boven kleur en tekening. Dieren die echter teveel in kleur en tekening van de standaardbeschrijving afwijken dienen al naar gelang de ernst van de afwijking in predicaat teruggesteld te worden.
Bij witte dieren is een gele aanslag in de bevedering toegestaan.
Ogen: aan de kleur van de ogen worden geen eisen gesteld. Snavel- en pootkleur: afhankelijk van de kleurslag.

   

speciaalclub

rassenoverzicht

Fokkers Frisia