Braekel krielen

   

Herkomst: Gecreëerd in Nederland, in België vervolmaakt tot het huidige type.

Algemene indruk: Een krachtig, nauwelijks middelhoog gesteld dwerghoen van het landhoentype. Gestrekte bouw met diepe brede borst en diep achterlijf, in het bijzonder bij de hennen.

Vormbeschrijving

Romp

 

Kop

 

Kam

 

 

Snavel

 

Kinlellen

Oorlellen

 

Ogen

Hals

 

Rug & Zadel

Borst

Vleugels

 

Schouders

Staart

 

 

Achterlijf

Dijen

 

Loopbenen

Tenen

Bevedering

Breed, diep, gestrekt, enigszins rechthoekig, iets naar achteren aflopend; achterdeel breed en diep.

Krachtig met brede schedel; iets afgeplat; gezicht fijn van weefsel, licht met bezet met haarachtige veertjes; rood.

Enkel, middelgroot, recht en rechtop, fijn van weefsel met 5 of 6 regelmatig driehoekig gevormde kamtanden; kamhiel niet te lang bijna horizontaal en vrij van de schedel; fijn van weefsel; rood.

Middellang en krachtig; licht gebogen, in goede verhouding tot de schedel; hoornkleurig met een weinig leiblauw aan de basis.

Middellang, goed gerond; afhangend; fijn van weefsel; fel rood.

Middelgroot, amandelvormig, glad en vlak aanliggend; wit, iets blauw toegestaan.

Groot en rond; zeer donker tot zwart; oogleden met donker pigment..

Middellang, iets gebogen, naar boven toe dunner wordend, halsbehang goed ontwikkeld.

Breed, lang, iets naar achteren aflopend. Zadelbehang goed ontwikkeld.

Breed, diep en goed gerond; naar voren gedragen..

Goed ontwikkeld, gesloten en vast tegen het lichaam gedragen, zonder voorbij de romp te steken; vleugeleinden verborgen onder het zadelbehang.

Vrij breed.

Goed ontwikkeld, ruim middelhoog en gespreid gedragen; sikkels goed ontwikkeld en fraai gebogen; staartdekveren goed aansluitend bij het zadelbehang.

Breed en diep.

vrij lang, deels schuilgaande in de buikbevedering; hielgewrichten goed zichtbaar.

middellang, glad en fijn geschubd; vier tenen; leiblauw.

 

Vol; glad aanliggend; donspartij gesloten.

Eventuele verschillen tussen haan en hen

Behoudens secundaire geslachtskenmerken geen verschillen van betekenis; de kam van de hen, soms met sporen van donker pigment, valt naar één zijde om. Legbuik goed ontwikkeld.

Ernstige fouten

Anders gekleurde ogen; afwijkende beenkleur, geel pigment in de huid, weinig ontwikkeld achterlijf bij volwassen hennen, rechtop staande kam bij volwassen hennen, smalle bouw, onvoldoende borstdiepte.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend; iets te lichte ogen, iets wit in het gezicht, iets rood in de oorlellen sterk hellende rug, samengevouwen staart.

Gewicht

Ringenmaat

Haan: 900 – 1000 gram

Haan: 13 mm

Hen:  800 – 900 gram

Hen:  11 mm

Kleurslagen: zilver

Kleur en tekening van de haan:

Kop: zilverwit.

Hals: halsbehang zilverwit; voorzijde van de hals tot aan de keel overeenkomstig de borst.

Rug en zadel: zilverwit voor het zichtbare gedeelte.

Vleugels: schouders zilverwit; vleugelband metaal groenglanzend zwart, grof overdwars gestreept op zilverwitte ondergrond, waardoor overdwarse banden worden gevormd, welke 3 tot 4 maal zo breed zijn als die van de zilverwitte kleur. De grote en kleine slagpennen hebben krachtige zwarte banden, die naar de veerpunten smaller worden.

Staart: staartstuurveren zwart: de grote en kleine sikkelveren zijn groenglanzend zwart, zij moeten aan de veerbasis een vage zilverwitte bandtekening vertonen, welke naar het veereinde toe geleidelijk in kracht vermindert.

Borst, buik en dijen: metaal groenglanzend zwart, overdwars geband op zilverwitte ondergrond, waardoor overdwarse banden worden gevormd. De zwarte banden worden naar onder en achter toe duidelijk breder dan die van de zilverwitte kleur. Het veereinde is zo donker mogelijk.

Achterdeel: gepeld.

Donskleur: grijszwart tot zwart.

Ernstige fouten

Veel tekening in hals- en zadelbehang; onvoldoende witte schouderveren; te zwakke bandtekening in het getekende gevederte; niet voldoende hoog oplopen van de dwarsbanden in de bovenborst en voorzijde van de hals; zwakke tekening in de slagpennen; geheel onvoldoende glans in de bandtekening en in de sikkelveren; gele tint in hals- en zadelbehang.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Kleur en tekening van de hen:

Kop: zilverwit.

Hals: halskraag zilverwit; voorzijde van de hals tot aan de keel overeenkomstig de borst.

Borst: groenglanzend zwart, overdwars geband, waardoor overdwarse banden worden gevormd, die naar onder en achter toe duidelijk breder zijn dan die van de zilverwitte banden. Het veereinde is zo donker mogelijk.

Rug en zadel: groenglanzend zwart, overdwars geband, waardoor overdwarse banden worden gevormd, welke 3 tot 4 maal zo breed zijn als die van de zilverwitte banden. Het veereinde is zo donker mogelijk.

Vleugels: vleugeldekveren en vleugelbanden groenglanzend zwart overdwars geband, waardoor overdwarse banden worden gevormd, welke 3 tot 4 maal zo breed zijn als de zilverwitte banden; grote en kleine slagpennen hebben iets krachtiger zwarte banden op witte kleur, de dwarsbanden nemen geleidelijk in kracht af naar de veerpunten..

Staart: stuurveren tonen naar het einde toe donkerder door het geleidelijk breder worden van de zwarte dwarsbanden op zilverwitte kleur. Staartdekveren zijn over de gehele lengte groenglanzend zwart overdwars geband op zilverwitte kleur.

Buik en dijen: zo krachtig mogelijk doorgetekend zoals de borstveren.

Donskleur: grijszwart tot zwart.

Ernstige fouten

Veel tekening in het ondergedeelte van de halskraag; te weinig intensieve bandtekening in het gehele gevederte; niet voldoende hoog oplopen van de dwarsbandtekening in de bovenborst; te weinig intensieve tekening in de slagpennen; veel te weinig zwarte tekening in de staartstuurveren.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Goud:

Kleur en tekening van de haan:

Geheel getekend als de zilver haan, doch met dien verstande, dat de zilverwitte grondkleur is vervangen door warm roodbruin of diep goudbruin.

Kleur en tekening van de hen:

Geheel getekend als de zilver hen, doch met dien verstande, dat de zilverwitte grondkleur is vervangen door goudbruin.

Ernstige fouten

Dezelfde tekeningsfouten als die welke bij de zilver Braekels als zodanig gelden; verder nog een veel te lichte, veel te donkere of geheel onregelmatige grondkleur; wit in slagpennen of staart.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

Goud witgeband: (2013)

Kleur en tekening van de haan:

Geheel getekend als de zilver haan, doch met dien verstande, dat de zilverwitte grondkleur is vervangen door warm goudgeel. De kleur van de zwarte tekening is veranderd in wit.

Kleur en tekening van de hen:

Geheel getekend als de zilver hen, doch met dien verstande, dat de zilverwitte grondkleur is vervangen door goudgeel. De kleur van de zwarte tekening is gewijzigd in wit.

Ernstige fouten

Dezelfde tekeningfouten als die welke bij de zilver Braekelkrielen als zodanig gelden, verder nog een veel te lichte, veel te donkere of geheel ongelijkmatige grondkleur; citroengele kleur in de bandtekening en bovendien bij de haan citroengele kleur in hals- en zadelbehang en bij de hen citroengele kleur in de halskraag.

Fouten

Bovenstaande ernstige fouten in mindere mate voorkomend.

c 01-17

speciaalclub

overzicht kippenrassen

Fokkers Frisia