23b.

Meerzomig geelpatrijs (Aziatisch geelpatrijs)

c 01-17

overzicht kleurslagen

·       Kleur en tekening van de haan

Kop: warm oranje.

Hals: halsbehang licht oranje tot goudgeel, iedere veer met een glanzende, groenzwarte schachtstreep, bijna evenwijdig lopende aan de veerrand; de schachtstreep eindigt dicht bij het einde van de veer in een punt; schacht zwart; veren aan de voorzijde van de hals zwart.

Schouders: warm oranje

rug warm oranje.

zadelbehang licht oranje tot goudgeel, iedere veer met schachtstreep zoals in het halsbehang. Een iets diepere tint in het zadelbehang dan in het halsbehang is toegestaan, doch een zo groot mogelijke gelijkheid in kleurdiepte bij beide veergroepen is gewenst; schacht zwart.

Staart: stuurveren zwart; sikkels, kleine sikkels en staartdekveren: groenglanzend zwart; kleine staartdekveren groenglanzend zwart, goudgeel gerand.

Vleugels: boeg zwart; vleugelband groenglanzend zwart, bij gesloten vleugel een dwarsband vormende;

grote slagpennen zwart met een lichtbruin randje langs buitenkant van de buitenvaan;

kleine slagpennen zwart met een crème tot licht geelbruine zoom langs de buitenvaan; zodat een crème tot licht geelbruine vleugeldriehoek gevormd wordt. De veer eindigt in groenachtig zwart.

Borst: groenglanzend zwart; enige geelbruine tekening toegestaan.

Buik, achterlijf en benedendijen: zwart, enige geelbruine tekening in dijen toegestaan.

Donskleur van alle veergroepen: grijsachtig.

ü  Ernstige fouten

Wit in sikkels, staart- en vleugelpennen; aanmerkelijk te rode of grauwgele grondkleur, te donkere kleur in hals- en zadelbehang of te flauwe schachtstreeptekening.

ü  Fouten

Bovenstaande fouten in mindere mate voorkomend, bovendien te lichte en onvolledig gekleurde vleugeldriehoek.

·       Kleur en tekening van de hen

Kop: geel

Hals: halskraag geel, beginnende ongeveer bij de overgang van kop en hals, iedere veer voorzien van een brede groenachtig glanzende zwarte schachtstreep, evenwijdig lopende met de veerrand en eindigende in een punt dichtbij het veereinde. Voorzijde van de hals getekend als de borst.

Rug: grijsachtig geel, scherp getekend met zwarte meervoudige zoomtekening, de ligging evenwijdig lopend aan elkaar en aan de veeromtrek.

Staart: stuurveren zwart, de beide bovenste veren zwart met warm grijsachtige gele tekening; staartdekveren en zadelkussenveren grijsachtig geel en getekend zoals de rugveren.

Vleugels: grote slagpennen zwart met een grijsgele rand aan de buitenvaan;

kleine slagpennen binnenvaan zwart, buitenvaan bruin met zwarte zoomstreepjes ongeveer evenwijdig lopende aan de veeromtrek; vleugeldekveren grijsachtig geel, getekend zoals de rugveren.

Borst: warm, grijsachtig geel en getekend zoals de rugveren. De tekening van de borstveren loopt door tot aan de keel.

Buik en benedendijen: zacht grijsachtig geel met zwarte zoomtekening.

Achterlijf: zacht grijsachtig geel.

Donskleur van alle veergroepen: grijsachtig.

Wit in sikkels, staart- en vleugelpennen; aanmerkelijk te roodbruine of grauwgele grondkleur; te

ü  Ernstige fouten bij de hen

Te zwakke of onjuiste tekening in de veren van borst, vleugeldek en rug; roestkleur op vleugels; gepeperde tekening in plaats van duidelijke zoomtekening.

ü  Fouten

Bovenstaande fouten in mindere mate voorkomend.