Hagenaar

c 03-17

NL 875

Land van oorsprong: Nederland

Algemeen voorkomen: Vrij forse, brede en compacte duif; middelhoge stand en horizontale houding, grote, brede en gevulde kap met zuiver witte parelogen.

Raskenmerken:

Type

Stand

Kop

 

Ogen

Oogranden

Snavel

 

Hals

Keel

Borst

Buik

Rug

Vleugels

Staart

Benen

Bevedering

Vrij forse, brede en compacte duif.

Middelhoge stand en horizontale houding.

Goed gerond, gewelfd; grootste breedte en hoogte voor de ogen, vloeiend naar het achterhoofd verlopend.

Zuiver witte iris; kleine pupil; weinig uitspringend.

Smal, glad, bleek, het oog strak omsluitend.

Middellang, krachtig en vooral niet dun of spits; vrijwel horizontaal gedragen; wit zonder aanslag.

Middellang; opgericht gedragen.

Behoorlijk uitgesneden.

Breed, vol, goed gerond en niet hoog gedragen.

Goed gevuld en gerond.

Breed bij de schouders, naar de staart versmallend; tamelijk horizontaal.

Middellang, vrij breed, vleugeldracht normaal.

Niet te lang, goed gesloten, horizontaal gedragen.

Middellang.

Glad aanliggend.

Kleurslagen:

Ø  Wit, rood, geel.

Kleur en tekening:

Zie voor kleuren het hoofdstuk “Specificatie van kleuren”in de NBS-standaard. De kleuren intensief, respectievelijk zuiver.

Fouten:

Klein, smal of lang lichaam; opgetrokken borst; knik in hals; te hoge of afhellende stand; platte of grove kop, te weinig gevulde voorkop; afwijkende oogkleur, te diep liggende ogen, uitgezakte of ovale pupil; rode oogranden; niet correct afgedekte rug; afwijkende vleugeldracht; frisé op schilden; veertjes aan loopbenen.

Beoordeling:

ü  Algemeen voorkomen

ü  Type en stand

ü  Kopvorm en ogen

Ringmaat: 8 mm.

speciaalclub

duivenrassen

hoogvliegers/tuimelaars E-K